Mgr inż. Anna Głowacka

   

 
Imię Anna
Nazwisko Głowacka
Stopień naukowy Mgr inż.
Zakład Mechaniki
Numer pokoju 2.8b
Numer telefonu w pokoju 22 234 8532
Adres email / strona internetowa (jeśli Pracownik posiada)

anna.glowacka@pw.edu.pl

materiały dydaktyczne

USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe zagadnienia dynamiki a zwłaszcza szeroko pojętych drgań: drgań maszyn, drgań sejsmicznych, tłumienia drgań; nieliniowa mechanika, stateczność układów, występowanie obszarów krytycznych; materiały inteligentne
Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne (wszystkie, łącznie z aktualnymi) Mechanika I, Mechanika II, Drgania, Laboratorium z drgań, Laboratorium z PAiTM
Nagrody i wyróżnienia  

Wybrane publikacje

(najważniejsze, z naciskiem na te z ostatnich 5 lat)

1. Perek A., "Stability and resonant behaviour of a rotor in slide bearings with Bingham fluid as a lubricant", Machine Dynamics Research 2012, Vol. 36, No 2.

2. Perek A., Kurnik W., Przybyłowicz P. M., "Effects of magnetic lubricant in a rotor-bearing system", materiały konferencyjne XXIII ICTAM, 19-24.08.2012, Beijing, Chiny.

3. Bogacz R., Osuch K., Zawisza A., Perek A., "On influence of manufacture technology of railway wheels on quality of interaction with track", materiały konferencyjne 4th Serbian-Greek Symposium "Recent Advances in Mechanics" Vlasina Lake, Serbia, 9-10.07.2011.

4. Kurnik W., Perek A., Przybyłowicz P. M., "Effects of magnetic fluid as a lubricant in a rotor-bearing system", materiały konferencyjne 7th German-Greek-Polish Symposium on Recent Advances in Mechanics Poznań, 19-22.09.2010.

Udział w projektach badawczych