Dr inż. Sebastian Korczak

   

 
Imię Sebastian
Nazwisko Korczak
Stopień naukowy dr inż.
Zakład Zakład Mechaniki
Numer pokoju 2.8b / 1.5
Numer telefonu w pokoju 22 234 8532 / 22 234 8286
Adres email / strona internetowa sebastian.korczak@pw.edu.pl  /  http://myinventions.pl
USOSweb USOSweb
Zainteresowania naukowe - dynamika układów niedosterowanych;
- sterowanie;
- analiza obrazu;
- symulacja numeryczna;
Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne - drgania mechaniczne (ćwiczenia, laboratoria);
- mechanika ogólna (ćwiczenia);
- podstawy automatyki i teorii maszyn (wykład, ćwiczenia, laboratoria);
- teoria maszyn i podstawy automatyki (wykład, projekt);
- theory of machines and automatic control (wykład, projekt);
Nagrody i wyróżnienia - nagroda Złotej Kredy "najlepszy wykładowca w roku akademickim 2020/2021"
- nagroda indywidualna JM Rektora za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020
- nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2020
- nagroda Złotej Kredy "najlepszy prowadzący zajęcia zdalne w roku akademickim 2019/2020"
- nagroda indywidualna JM Rektora za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
- nagroda Złotej Kredy "najlepszy wykładowca w roku akademickim 2017/2018"
- nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016
- nagroda indywidualna JM Rektora za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
- nagroda Złotej Kredy "najlepszy prowadzący ćwiczeń/laboratorium/projektów w roku akademickim 2015/2016"
- nagroda indywidualna JM Rektora za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015
- nagroda Złotej Kredy "najlepszy prowadzący ćwiczeń/laboratorium/projektów w roku akademickim 2014/2015"
- druga nagroda w konkursie "najlepszy prowadzący ćwiczeń/laboratorium/projektów w roku akademickim 2013/2014"
- stypendia naukowe w latach 2006/2010, 2012/2013, 2014/2015
- nagroda 2 kategorii w XIV Edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na wydziale SiMR w roku akademickim 2009/2010
Wybrane publikacje i konferencje - Sebastian Korczak, Chaotic behaviors of an underactuated system in the trajectory tracking task, Archive of Applied Mechanics, Special, vol. 88, nr 1-2, 2018 (Przeczytaj, DOI: 10.1007/s00419-017-1297-y);
- Sebastian Korczak, Nonlinear behaviors of underactuated systems in the trajectory tracking task, Recent advances in Mechanics. Book of abstracts, 9th German-Greek-Polish Symposium, Orthodox Academy of Crete, Kolympari, Greece, wrzesień 2016 (Book of abstracts);
- Sebastian Korczak, Dynamics of underactuated mechanical systems in control task, 3rd Polish Congress of Mechanics - Gdańsk, 8‑11 wrzesień 2015;
- Sebastian Korczak, Control of underactuated systems with coupling input forces, GAMM 86th Annual Scientific Conference, Lecce - Włochy, marzec 2015; (streszczenie);
- Sebastian Korczak, Problem wymuszeń sprzężonych w układach niedosterowanych, XI Konferencja „Nowe kierunki rozwoju mechaniki”, Koszalin – Sarbinowo Morskie, marzec 2015;
- Sebastian Korczak, Tracking control of an underactuated rigid body with a coupling input force, Archives of Control Sciences nr. 3, vol. 24, 2014 (streszczenie i pełen artykuł, DOI: 10.2478/acsc-2014-0019 );
- Sebastian Korczak, Autonomous underactuated vehicle prototype, V International Conference "Mechatronic Systems of Vehicles and Construction Machines", listopad 2013 (plakat);
- Sebastian Korczak, Zastosowanie analizy obrazu w systemach bezpieczeństwa czynnego", XXII Ogólnopolskie Sympozjum Bezpieczeństwo w Pojazdach Samochodowych, listopad 2013;
- Sebastian Korczak, Zadanie śledzenia ścieżki dla pojazdu niedosterowanego, Symulacja w Badaniach i Rozwoju Vol. 4 No. 4/2013 (pełen numer);
- Sebastian Korczak, Zadanie śledzenia ścieżki dla pojazdu niedosterowanego, Materiały konferencyjne, XX Warsztaty naukowe PTSK, czerwiec 2013;
- Sebastian Korczak, A prototype of vision based driver assistance system, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 4(90)/2012 (streszczenie, pełen artykuł);
- Przemysław Króliszewski, Sebastian Korczak, Online game development with Burster: Dynamic text & better camera control, Blendercat magazine: edition issue 3, str. 13-20, 2012 (treść w języku hiszpańskim, treść w języku angielskim);
Udział w projektach badawczych - Udział w projekcie „Wzrost innowacyjności Centrum Medycznego MML Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie systemu przedklinicznego diagnozowania bezdechów śródsennych i zaburzeń oddychania podczas snu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”, POIR.02.03.02-14-0048/15; 2017-2018;
- Grant Dziekański "Pomiar drgań wysokich częstotliwości przy użyciu analizy obrazu z kamery o 30 klatkach na sekundę", 2016;
- Udział w projekcie NCBiR „Technologie autonomicznej rekonfiguracji materiałów w pojazdach”, 2015-2017;
-Wykorzystanie sygnału wizyjnego jako sprzężenia zwrotnego podczas ruchu niedosterowanego pojazdu kołowego; grant dziekański, 2013;
- opracowanie technologii interaktywnych instrukcji montażu urządzeń (współpraca z iTechnologie, 2011-2012);
- wdrożenie techonologii interaktywnych instrukcji montażu produktów (Anwis, NGR, 2011-2012);
Pełnione funkcje sekretarz Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Bodowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk (2016-2020)
- członek Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych
- Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów na Wydziale SiMR PW w kadencji 2013;
- Administrator stron internetowych: Instytutu Podstaw Budowy Maszyn, Doktorantów Wydziału SiMR PW, Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych;
Inne zainteresowania - genealogia rodzinna;
- programowanie (C/C++/Python/Java/PHP, Windows, Linux, AVR, ARM);
- elektronika (Arduino, BeagleBone);
- Druk 3D;
- grafika trójwymiarowa;