Dr inż. Paweł Wawrzyniak

   

 
Imię Paweł
Nazwisko Wawrzyniak
Stopień naukowy Dr inż.
Zakład Mechaniki
Numer pokoju 2.8c
Numer telefonu w pokoju 22 234 8671
Adres email pawel.wawrzyniak@pw.edu.pl
USOSweb USOSweb
Zainteresowania naukowe - technologia tworzyw sztucznych;
- kinetyka przemian fazowych tworzywa PET;
- proces rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem;
- teoria sterowania;
- analiza statystyczna wielowymiarowych układów badawczych;
Prowadzone dotychczas
zajęcia dydaktyczne
- mechanika ogólna (ćwiczenia);
- podstawy automatyki (ćwiczenia, laboratoria);
- podstawy hydrauliki i pneumatyki (ćwiczenia, laboratoria);
- projektowanie układów pneumatycznych (ćwiczenia)
Wybrane publikacje
i konferencje
- Wawrzyniak P., Datta J.: Charakterystyka faz rozdmuchu preform z poli(tereftalanu etylenu) w procesie rozdmuchiwania z jednoczesnym ich rozciąganiem// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 94, nr. 7 (2015), s.1114-1118
- Wawrzyniak P., Datta J.: Maszyny rozdmuchowe stosowane do wytwarzaniu butelek z PET// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. 94, nr. 7 (2015), s.1110-1113
- Wawrzyniak P.: THE INFLUENCE OF WSR PARAMETER ON PET BOTTLE THICKNESS PROFILE IN SBM FROM PREFORM PROCESS// Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej. Seria : Konferencje. -., (2015), s.328-333
- Wawrzyniak P., Karaszewski W.: An Attempt to Develop a Model Selection Algorithm of Computer Simulation during the Design Process of Mechanical Response of Any Mechanical Body// Journal of Applied Computer Science. -Vol. 22., nr. 2 (2014), s.101-117
- Wawrzyniak P.: Recykling opakowań ze szkła, aluminium i PET// OPAKOWANIE. -., nr. 4 (2014), s.69-73
- Wawrzyniak P., Karaszewski W.: Ocena zużycia energii i emisji do środowiska szkodliwych związków chemicznych w procesie wytwarzania opakowań do spożywczych napojów gazowanych i niegazowanych// OPAKOWANIE. -., nr. 4 (2013), s.50-58
- Wawrzyniak P.: Podsumowanie uzyskanych informacji literaturowych o procesie orientowania i krystalizowania tworzywa PET w procesie SBM z preformy// Współczesne technologie i konwersja energii. - Tom II/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2013, s.255-264
- Wawrzyniak P.: Właściwości mechaniczne tworzywa PET - przegląd literatury// Technical Issues. -., nr. 1 (2015), s.54-67
- Wawrzyniak P.. The Influence of Stretch Rod Speed on the Relationship between Preblown Bottle Aesthetic Quality and Final Blown Bottle Thickness Profile in Stretch Blow Molding from Preform Process. Applied Mechanics and Materials, 2015, Vol. 797, , s.383-390
- Wawrzyniak P.: The influence of PET mechanical properties on Stretch Blow Molding (SBM) process// XXI International Symposium Reserch-Education-Technology/ ed. Prof. Janusz T. Cieśliński Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2013, s.1-9
- 13th Students’ Science Conference:  THE INFLUENCE OF WSR PARAMETER ON PET BOTTLE THICKNESS PROFILE IN SBM FROM PREFORM PROCESS, 2015
- 13th Students’ Science Conference:  THE INFLUENCE OF PET MECHANICAL PROPERTIES ON SBM PROCESS PARAMETERS – LITERATURE REVIEW, 2015
- International Conference Mechatronics, Ideas for industrial Applications: The influence of stretch rod speed on PET mechanical degradation and bottle thickness profile in ISBM process, 2015
- 10th International PhD Students and Young Scientists Conference:  The influence of stretch rod speed on bottle aesthetic quality in SBM from preform process, 2015
- XV International conference, system modeling and control (SMC):  An attempt to develop a model selection algorithm of computer simulation during the design process of mechanical response of any mechanical body, 2013
Udział w projektach
badawczych
- 2013/2014: Grant badawczy DS na Wydziale Mechanicznym PG „Opracowanie matematycznego i komputerowego modelu orientowania i krystalizowania się tworzywa PET w czasie dwuosiowego, sekwencyjnego rozciągania”
- 2014/2015: Grant badawczy DS na Wydziale Mechanicznym PG „Badanie mikrostruktury tworzywa PET pod względem stopnia skrystalizowania”
Uzyskane patenty - Patent krajowy: Układ odzyskiwania energii sprężonego powietrza w maszynach do formowania z rozdmuchem.
Inne zainteresowania - filozofia poznania i teologia;
- historia polski;
- geopolityka;