Dr inż. Daniel Dębski

  

 
Imię Daniel
Nazwisko Dębski
Stopień naukowy Dr inż.
Zakład Zakład Mechaniki
Numer pokoju 4.2A
Numer telefonu w pokoju 22 234 - 8261
Adres email / strona internetowa (jeśli Pracownik posiada) daniel.debski@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe  
Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne (wszystkie, łącznie z aktualnymi) Wytrzymałość materiałów 1, 2, materiały konstrukcyjne, Lab. wytrzymałości materiałów, Lab. Materiałów konstrukcyjnych
Nagrody i wyróżnienia

- 1 miejsce w konkursie na najlepszą pracę w Instytucie Lotnictwa w 2001 r.,

- 3 miejsce w konkursie na najlepszą pracę w Instytucie Lotnictwa w 1999 r.,

- nagroda zespołowa II-go stopnia Rekotra PW za osiągnięcia dydaktyczne 2006r.,

- nagroda zespołowa II-go stopnia Rekotra PW za osiągnięcia dydaktyczne 2008r.,

- 1 i 3 miejsce w konkursie na najlepszą pracę w Instytucie Lotnictwa w 2010 r.

Wybrane publikacje

(najważniejsze, z naciskiem na te z ostatnich 5 lat)

 1. Dębski M., Dębski D., Każmierski J.: Auxiliary Information, Autonomous Fatigue Loads Recorder AFR-AROS. Ver 08.03, Warsaw, August 2008,
 2. Dębski M., Dębski D., Każmierski J.: Fatigue Analysis Tool. D 2.4.2-1Official  deliverable of  CESAR(Cost-Effective Small AiRcraft) - European Integrated Project, January 2008,
 3. Dębski M., Każmierski J., Dębski D.: The Idea of Continuous Loads andFatigueEstimation of Aircraft Structures – Autonomous  Loads and Fatigue Recorder, Czech Aerospace Proceedings 3/2009,
 4.  Dębski D., Każmierski J., Dębski M.: Smart Structural Health Monitoring, CESAR (Cost Effective Small AiRcraft), 4nd WP2 Task 2.4 Meeting a Prague 11 – 15 May 2009,
 5. Dębski D.:Composite joints of load structures, Machine Design Research, Warsaw vol. 36 no. 4, 2012,
 6. Dębski D., Gołoś K., Dębski M.: A stress-based fatigue criterion to assess high-cycle fatigue under in-phase multiaxial loading conditions. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2014 (in print).
Udział w projektach badawczych
 1. Określenie granicznych eksploatacji warunków śmigłowca PZL - Sokół w kontekście zastosowań specjalnych – Nr 9 T12C 047 13 (1997-2000) (współwykonawca),
 2. Węzły kompozytowe ustrojów nośnych – Nr 7 T07C 026 11 (1996 -1999, współwykonawca),
 3. Ocena wytężenia materiału w elementach konstrukcyjnych z karbami w postaci otworów kołowych  - Nr 7 T07C 011 19  (2001-2003) (główny wykonawca),
 4. Autonomiczny rejestrator obciążeń zmęczeniowych i zmęczenia struktur nośnych – opracowanie, wykonanie i badania modelu - Nr 5 T012D 038 22 (2002-2005) (współwykonawca),
 5. CESAR(Cost-Effective Small AiRcraft) - European Integrated Project (2006-2010) (współwykonawca).
 6. Stabilizacja i redukcja drgań w układach wirujących i ustrojach nośnych poprzez monitorowanie właściwości sprężysto-tłumiących za pomocą materiałów "inteligentnych" i kompozytowych - Projekt badawczy MNiSW N N501 133738 (2011-2014) (współwykonawca)

 

więcej informacji