Dr hab. inż. Zbigniew Skup

   

 
Imię Zbigniew
Nazwisko Skup
Stopień naukowy Dr hab. Inż., prof. nzw. PW
Zakład Mechaniki
Numer pokoju 2.8.c
Numer telefonu w pokoju 22 234 - 8623
Adres email / strona internetowa (jeśli Pracownik posiada) zbigniew.skup@pw.edu.pl
USOSweb(link) USOSweb
Zainteresowania naukowe Tarcie konstrukcyjne, pasywne i aktywne tłumienie drgań, konstrukcje z wykorzystaniem cieczy elektroreologicznych, magnetoreologicznych i zjawiska elektrostrykcji.
Prowadzone dotychczas zajęcia dydaktyczne (wszystkie, łącznie z aktualnymi) Wykłady z mechaniki ogólnej, teorii maszyn i podstaw automatyki, podstaw automatyki i sterowania, ćwiczenia audytoryjne z przedmiotów wykładowych, teorii drgań, rysunku technicznego i geometrii wykreślnej, laboratoria z teorii maszyn i podstaw automatyki, automatyki, teorii drgań, wytrzymałości materiałów, materiałów konstrukcyjnych
Nagrody i wyróżnienia

1. Nagroda zespołowa stopnia III Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, 1975r.

2. Nagroda zespołowa stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej, za osiągnięcia dydaktyczne, 1993r.

3. Nagroda zespołowa stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej, za osiągnięcia dydaktyczne, 1995r.

4. Nagroda zespołowa stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej, za osiągnięcia dydaktyczne, 1996r.

5. Nagroda indywidualna II stopnia J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, 1999r.

6. Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za monografię „Damping of Vibrations”, 1999r.

7. Nagroda indywidualna stopnia II J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, 2000r.

8. Nagroda zespołowa stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej, za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2008.

9. Nagroda zespołowa stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej, za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2009.

10. Nagroda naukowa indywidualna I stopnia J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej za o[pracowanie monografii, 2010r.

11. Nagroda indywidualna stopnia II J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej za opracowanie skryptu dydaktycznego, 2012r.

Wybrane publikacje

(najważniejsze, z naciskiem na te z ostatnich 5 lat)

1. Theoretical and experimental studies of energy dissipation in a model of a ring spring,

Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2007, No.2, Vol.45, pp. 363-377.

2. Theoretical and experimental studies of energy dissipation in a model of a ring spring with structural friction taken into consideration, Machine Dynamics Problems, 2007, Vol.26, No.1, pp.43-54.

3. Analysis of forced vibration of friction damper, Machine Dynamics Problems, 2007, Vol.31, No.3, pp.43-51.

4. An analysis of damping of vibrations through a frictional damper, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2009, No.2, Vol.48,

5. Factors influencing load transmission through electrorheological cylinder clutch, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2009, No.1, Vol.47, pp. 91-107.

6. Analysis of a conical sleeve with pivot joint loading of axial force, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2013, współautor A. Andrzejuk, R. Zalewski, przyjęte do druku,

7. Analysis of a forced vibration conical sleeve-shaft neck offriction joint, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2013, współautor A. Andrzejuk, R. Zalewski, przyjęte do druku.

8. Zjawiska nieliniowe w tłumieniu drgań ” – Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2010 r., 375 str. Monografia,

9. Podstawy automatyki i sterowania ” – skrypt akademicki, recenzowany, wyd. MULTIGRAF sc., 2012 r., 312 str.

Udział w projektach badawczych

1. Nieliniowa analiza i redukcja drgań elementów układów napędowych, grant MEN wykonywany pod kierunkiem prof. W. Kurnika, zakończony 1993-12-31, numer pracy 501/122/272/0

2. Badanie efektów tłumienia w nieliniowej dynamice maszyn, grant KBN wykonywany pod kierunkiem prof. Z. Osińskiego, zakończony 1993-12-31, numer pracy 3 0947 91 01

3. Nieliniowa analiza drgań i stateczności elementów układów napędowych, grant KBN wykonywany pod kierunkiem prof. W. Kurnika, zakończony 1995-12-31, numer pracy 3 0947 91 01

4. Badanie tłumienia i sterowanie drganiami w maszynach, grant KBN wykonywany pod kierunkiem prof. Z. Osińskiego, zakończony 1997-12-31, numer pracy 7 T07B 026 08

5. Zastosowanie metod tłumienia i sterowania drganiami w konstrukcji maszyn, grant KBN wykonywany pod kierunkiem prof. W. Kurnika, zakończony 2001-12-31, numer pracy 7 T07C 033 16

6. Pasywne i aktywne metody obniżania poziomu drgań w maszynach, grant KBN wykonywany pod kierunkiem prof. Z. Osińskiego, zakończony 2001-06-30, numer pracy 7 T07 C 021 15

7. Modelowanie i badania zjawisk tarciowych w układach fizycznych i technicznych, grant KBN wykonywany pod kierunkiem prof. J. Bajkowskiego, zakończony 2001-12-31, numer pracy 7 T07A 023 16

8. Tłumienie drgań w elementach maszyn i ich połączeniach, grant KBN wykonywany pod kierunkiem dr. hab. Z. Skupa, bieżący, data zakończenia 2005-11-31, numer pracy 5 T07 c 045 23