Wyróżnienia

Wykaz wyróżnień otrzymanych przez pracowników Zakładu

2013 rok

Prof. Andrzej Tylikowski – nagroda Ministra za całokształt osiągnięć

Prof. Włodzimierz Kurnik – nagroda Ministra za osiągnięcia organizacyjne

Prof.  Danuta Sado – nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne

Prof. Marek Pietrzakowski z Zespołem – nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne