Projekty badawcze

Wykaz aktualnie realizowanych i ostatnio zakończonych projektów badawczych

- Aktywne tłumienie drgań prostokątnego panelu kompozytowego z naklejonymi elementami piezoelektrycznymi – Prof. A. Tylikowski, (od 2013),

- Badania drgających układów mechanicznych wykorzystujących struktury inteligentne – Mgr inż. R. Nowak, Mgr inż. W. Fudała, Mgr inż. G. Hoffman (2013),

- Wykorzystanie sygnału wizyjnego jako sprzężenia zwrotnego podczas ruchu niedosterowanego pojazdu kołowego – Mgr inż. S. Korczak (2013),

- Nowe metody modelowania drgań poprzecznych wirników z uwzględnieniem łożysk aktywnych i właściwości adaptacyjnych – Prof.  W. Kurnik (od 2011),

- Aktywne i pasywne tłumienie drgań giętych belki z wykorzystaniem zjawisk elektromagnetycznych – Prof. P. Przybyłowicz (od 2011),

- Modelowanie i badania symulacyjne dynamiki wirników w aktywnych łożyskach magnetohydrodynamicznych – Mgr inż. A. Perek (2011),

- Pokrytyczne zachowanie się aktywnych układów tłumienia i stabilizacji drgań – Prof. A. Tylikowski (2008-2011).