Inna działalność

Wykaz innej działalności zawodowej pracowników Zakładu

Współpraca w przygotowaniu i uruchomieniu:
- studiów na kierunku "edukacja techniczno-informatyczna”,
- studiów podyplomowych dla nauczycieli na kierunkach: „mechatronika pojazdów i maszyn”, „komputerowo wspomagane projektowanie”, „ergonomia i bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy”,
- studiów podyplomowych na kierunku „komputerowe wspomaganie projektowania z  podstawami wzornictwa przemysłowego”.