Działalność naukowo-badawcza

Zakres działalności naukowo-badawczej Zakładu

- aktywna redukcja drgań,

- analiza stateczności układów dynamicznych,

- zjawiska chaotyczne w układach mechanicznych,

- dynamika układów autoparametrycznych,

- dynamika maszyn, w tym dynamika wirników,

- zaawansowane materiały konstrukcyjne i układy inteligentne,

- dynamika stochastyczna układów ciągłych,

- sterowanie układami niedosterowanymi,

- wytrzymałość zmęczeniowa i teoria pękania,

- dynamika układów z tarciem konstrukcyjnym,

- pozyskiwanie energii elektrycznej z drgań mechanicznych,

- zastosowanie analizy obrazu w układach sterowania,

- nanomechanika.