Laboratorium zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych

laboratorium, studia niestacjonarne I stopnia, semestr 2

  

Prowadzący, grupy, terminy: zobacz dane w USOSweb

Forma przedmiotu: laboratorium (10 godz.)

Forma zaliczenia:  rygor Z1

Punkty ECTS: 1

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Maciej Parafiniak

 

Treść przedmiotu

  • Badanie własności wytrzymałościowych materiałów ceramicznych i stopów metali nieżelaznych podczas próby ściskania
  • Badanie udarności tworzyw sztucznych: polimerów, kompozytów
  • Badanie niskocyklowego zmęczenia stopów lekkich (wyznaczanie krzywej cyklicznego odkształcenia, określenie charakteru zmian zmęczeniowych)