Laboratorium materiałów konstrukcyjnych

laboratorium, studia niestacjonarne I stopnia, semestr 2

  

Prowadzący, grupy, terminy: : zobacz dane w USOSweb

Forma przedmiotu: laboratorium (10 godz.)

Forma zaliczenia:  rygor Z1

Punkty ECTS: 1

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Maciej Parafiniak

  

Treść przedmiotu

  • Próba statyczna rozciągania metali. Określenie podstawowych własności mechanicznych. Analiza przełomu.
  • Pomiar twardości metali. Wykonanie pomiaru wg PN/EN na próbkach metalowych o różnym kształcie i stopniu twardości
  • Próba udarności metali w temperaturze pokojowej wg PN/EN w warunkach sprzyjających kruchemu pękaniu. Analiza przełomu