Drgania mechaniczne

wykład + ćwiczenia, studia niestacjonarne I stopnia, semestr 4

Prowadzący, grupy i terminy zajęć w USOSweb: studia niestacjonarne

Forma przedmiotu: wykład + ćwiczenia (10 godz. + 10 godz.)

Forma zaliczenia:  dla wykładu - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z2)

                               dla ćwiczeń - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)

Punkty ECTS: 2

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kosior

Wykładowcy: prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kosior

  

Harmonogram wykładu

Literatura

1. Z. Osiński, Teoria drgań, PWN, Warszawa, 1978.

2. Z. Osiński (red.), Zbiór zadań z teorii drgań,  PWN, Warszawa, 1989.

 

Zasady zaliczania przedmiotu