Zaawansowane materiały konstrukcyjne

wykład, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 2

  

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb

Forma przedmiotu: wykład + laboratorium (10 godz. + 10godz.)

Forma zaliczenia: Rygor Z2/Z1

Punkty ECTS: 2

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Wojciech Kocańda

  

Treść wykładu

  • Podstawowe zagadnienia i pojęcia.
  • Zmęczeniowe pękanie, zjawiska i przełomy, zapobieganie zmęczeniu przez stosowanie nowych materiałów i metod.
  • Odporność na pełzanie w wysokich temperaturach.
  • Właściwości wybranych kompozytów metalowych pracujących w wysokich temperaturach i polimerowych.
  • Czynniki wpływające na właściwości wyrobów z proszków spiekanych.
  • Istotne cechy materiałów ceramicznych i szkła.
  • Materiały ablacyjne do zastosowań termo ochronnych, materiały ogniotrwałe i termoizolacyjne