Teoria maszyn i podstawy automatyki

wykład + projekt, studia niestacjonarne I stopnia, semestr 3, kierunki: MTR

  

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb

Forma przedmiotu: wykład + projekt (8 godz. + 8godz.)

Forma zaliczenia:  dla przedmiotu - egzamin

                               dla projektu - bieżąca kontrola wyników nauczania

Punkty ECTS: 4

Wykładowca: dr inż. Radosław Nowak