Materiały konstrukcje

wykład, studia niestacjonarne I stopnia, semestr 1

   

Prowadzący, grupy i terminy zajęć:  zobacz dane w USOSweb

Forma przedmiotu: wykład (20 godz.)

Forma zaliczenia:  (rygor Z2)

Punkty ECTS: 4

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Wojciech Kocańda

Wykładowcy: dr inż. Wojciech Kocańda

  

   

Treść wykładu

 • Podstawowe zagadnienia i pojęcia.
 • Budowa metali i ich stopów.
 • Właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych – gęstość, sztywność, sprężystość, wytrzymałość statyczna, wytrzymałość zmęczeniowa, twardość, odporność na pękanie, kruchość i ścieralność, wytrzymałość na pełzanie.
 • Metody umacniania materiałów plastycznych.
 • Układy równowagi fazowej.
 • Stopy żelazo – węgiel.
 • Obróbka cieplna stopów układu Fe-C.
 • Przemysłowe stopy żelaza – klasyfikacja, oznakowanie stali.
 • Stopy metali nieżelaznych.
 • Budowa, właściwości, zastosowanie tworzyw ceramicznych i szkła.
 • Budowa, właściwości i zastosowanie polimerów.
 • Budowa, właściwości i zastosowanie kompozytów.
 • Elementy inżynierii powierzchni.