Laboratorium zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych

laboratorium, studia stacjonarne I stopnia, semestr 2

kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Prowadzący, grupy, terminy: zobacz dane w USOSweb

Forma przedmiotu: laboratorium (15godz.)

Forma zaliczenia:  rygor Z1

Punkty ECTS: 1

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Wojciech Kocańda

 

Treść przedmiotu

  • Badania zmęczeniowe (specyfika badań nowych materiałów, analiza trwałości zmęczeniowej, układów pętli histerezy, makroskopowa analiza przełomów)
  • Badanie własności wytrzymałościowych materiałów ceramicznych i stopów metali nieżelaznych podczas próby ściskania
  • Analiza doświadczalna materiałów o zwiększonej odporności na ścieranie na przykładzie ciernego połączenia stożkowego
  • Badanie udarności tworzyw sztucznych: polimerów, kompozytów
  • Badanie niskocyklowego zmęczenia stopów lekkich (wyznaczanie krzywej cyklicznego odkształcenia, określenie charakteru zmian zmęczeniowych)