Laboratorium wytrzymałości materiałów

laboratorium, studia stacjonarne I stopnia, semestr 5

Kierunek mechanika i budowa maszyn

Prowadzący, grupy i terminy zajęć w USOSweb: studia stacjonarne lub studia niestacjonarne

Forma przedmiotu: laboratorium (15 godz.)

Forma zaliczenia:  rygor Z1

Punkty ECTS: 1

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Daniel Dębski

  

Treść przedmiotu:

  1. Wyznaczanie linii ugięcia belki,
  2. Wyznaczanie naprężeń w haku,
  3. Badanie układu zewnętrznie statycznie niewyznaczalnego,
  4. Badanie układu wewnętrznie statycznie niewyznaczalnego,
  5. Wyznaczanie przemieszczeń metodami energetycznymi,
  6. Badanie płaskiego stanu naprężeń,
  7. Badanie złożonego stanu naprężeń i odkształceń w rurze cienkościennej.