Laboratorium materiałów konstrukcyjnych

laboratorium, studia stacjonarne I stopnia, semestr 2

kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Prowadzący, grupy, terminy: zobacz dane w USOSweb

Forma przedmiotu: laboratorium (15godz.)

Forma zaliczenia:  rygor Z1

Punkty ECTS: 1

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Wojciech Kocańda

 

Treść przedmiotu

  • Próba statyczna rozciągania metali. Określenie podstawowych własności mechanicznych. Analiza przełomu.
  • Pomiar twardości metali. Wykonanie pomiaru wg PN/EN na próbkach metalowych o różnym kształcie i stopniu twardości
  • Próba udarności metali w temperaturze pokojowej wg PN/EN w warunkach sprzyjających kruchemu pękaniu. Analiza przełomu
  • Badanie twardości tworzyw sztucznych. Metody oznaczenie twardości o różnym składzie i odporności na ścieranie.
  • Analiza struktur z układu Fe-C. Wpływ składu  chemicznego na typowe struktury stopów żelaza