Drgania mechaniczne

wykład + ćwiczenia + laboratorium, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4

Prowadzący, grupy i terminy zajęć w USOSweb: studia stacjonarne

Forma przedmiotu: wykład + ćwiczenia + laboratorium* (30 godz. + 15 godz. + 15 godz.)

Forma zaliczenia:  dla wykładu - egzamin (rygor E)

                               dla ćwiczeń - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)

                               dla laboratorium - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)*

* laboratorium tylko dla kierunku MPiMR

Punkty ECTS: 4 dla MPiMR, 3 dla MTRPiMR oraz IPEH

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Wykładowcy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

 

Regulamin przedmiotu w roku akademickim 2020/2021