IPBM_automatyka

wykład + ćwiczenia, studia II stopnia, semestr 1

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb: studia stacjonarne lub studia niestacjonarne

Forma przedmiotu (studia stacjonarne): 15 godz. wykład + 15 godz. ćwiczenia

Forma przedmiotu (studia niestacjonarne): 8 godz. wykład + 8 godz. ćwiczenia

Forma zaliczenia: dla wykładu (rygor E), dla ćwiczeń (rygor Z1)

Punkty ECTS: 2

Kierownik przedmiotu: dr inż. Paweł Wawrzyniak

Wykładowca (od 10.2018):dr inż. Paweł Wawrzyniak

Karta przedmiotu w katalogu ECTS: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Wykładowca i koordynator do 2.2018: dr hab. inż. Zbigniew Skup, prof. em. PW