Wytrzymałość materiałów I

wykład + ćwiczenia, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3

kierunki: Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych

Prowadzący, grupy i terminy zajęć: zobacz dane w USOSweb

Forma przedmiotu: wykład + ćwiczenia (30 godz. + 30godz.)

Forma zaliczenia:  dla przedmiotu - egzamin (rygor E)

                            dla ćwiczeń - bieżąca kontrola wyników nauczania (rygor Z1)

Punkty ECTS: 5

Wykładowca: dr hab. inż. Jan Freundlich

        

Regulamin przedmiotu: 

regulaminWM1_2021Z (pdf, 244,22 kB)