Laboratorium drgań mechanicznych

laboratorium, studia stacjonarne I stopnia, semestr 5

  

Prowadzący, grupy i terminy zajęć w USOSweb: studia stacjonarne lub studia niestacjonarne

Forma przedmiotu: laboratorium (15 godz.)

Forma zaliczenia:  rygor Z1

Punkty ECTS: 1

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: doc. dr inż. Stefan Tomaszek

  

Treść przedmiotu

1. Analogie elektromechaniczne.
2. Badanie drgań na płaszczyźnie fazowej - układy liniowe.
3. Badanie drgań giętnych belki przy wymuszeniu bezwładnościowym.
4. Drgania swobodne układu o dwóch stopniach swobody.
5. Dynamiczny eliminator drgań. Dynamiczny-eliminator-drgań-materiały-dodatkowe