Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn

laboratorium, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, semestr 4

dla kierunku studiów: mechanika pojazdów i maszyn roboczych (wcześniej: mechanika i budowa maszyn)

Prowadzący, grupy i terminy zajęć w USOSweb: studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Forma przedmiotu: laboratorium (st. stac.: 30 godz., st. niestac.: 16 godz.)

Punkty ECTS: 2

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Sebastian Korczak

UWAGA, od 27 marca 2020 ćwiczenia realizowane są w formie zdalnej na platformie Teams.

REGULAMIN PRZEDMIOTU

Harmonogram zajęć, instrukcje oraz symulatory dostępne w zespołach Teams.

  

PAiTM instrukcja A-7 (2021) (pdf, 75,53 kB)
PAiTM instrukcja A-8 (2021) (pdf, 75,59 kB)
PAiTM instrukcja A-9 (2021) (pdf, 379,44 kB)
PAiTM_instrukcja_A-1_2019 (pdf, 424,92 kB)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot do 2018 roku: dr hab. inż. Zbigniew Skup, prof. PW