Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych

wykład + ćwiczenia, studia I stopnia, semestr 7

Prowadzący, grupy i terminy zajęć w USOSweb: studia stacjonarne lub studia niestacjonarne

Forma przedmiotu: wykład + laboratorium (15 godz. + 15 godz.)

Forma zaliczenia: 

Punkty ECTS: 2

  

Wykładowcy:  prof. nzw. dr hab. inż. Marek Pietrzakowski

  

Harmonogram wykładu

Zjawiska drganiowe. Cele sterowania drganiami. Przegląd metod redukcji drgań. Sterowanie aktywne i semiaktywne. Wpływ parametrów układów na charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe. Wibroizolacja siłowa i przemieszczeniowa. Funkcja przenoszenia drgań. Rodzaje i przykłady wibroizolatorów. Koncepcja sterowania. Eliminatory drgań i ich rodzaje. Dobór parametrów. Koncepcja sterowania. Właściwości wybranych materiałów adaptacyjnych, takich jak: ciecze elektro i magnetoreologiczne, materiały magnetostrykcyjne, stopy z pamięcią kształtu. Przykłady zastosowań w układach aktywnej i semiaktywnej redukcji drgań. Właściwości materiałów piezoelektrycznych. Elementy piezoelektryczne rozłożone powierzchniowo o strukturze monolitycznej i kompozytowej. Tryb pracy - pomiarowy (sensory) i wykonawczy (aktuatory). Wybrane zagadnienia drgań układów ciągłych. Drgania belki wywołane działaniem piezoelektrycznych aktuatorów. Elementy piezoelektryczne jako przetworniki energii drganiowej na energię elektryczną. Piezoelektryczny układ sterowania w aktywnej redukcji drgań belki.

Literatura

1. Janusz Kowal, Sterowanie drganiami, Gutenberg Kraków 1996,

2. Andrzej Tylikowski, Piotr M. Przybyłowicz, Nieklasyczne materiały piezoelektryczne w stabilizacji i tłumieniu drgań, Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.