Kierownicy zakładów

 

Kierownik Zakładu Mechaniki

dr hab. inż. PIOTR PRZYBYŁOWICZ, prof. PW

 

Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

dr hab. inż. JACEK DZIURDŹ, prof. uczelni

 

Kierownik Zakładu Technik Komputerowych

dr hab. inż. ROBERT ZALEWSKI, prof. PW

 

Kierownik Zakładu Technik Wytwarzania

dr hab. inż. MICHAŁ HAĆ, prof. uczelni