Kierownicy zakładów

 

Kierownik Zakładu Mechaniki

dr hab. inż. PIOTR PRZYBYŁOWICZ, prof. PW

 

Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

dr hab. inż. JACEK DZIURDŹ

 

Kierownik Zakładu Technik Komputerowych

dr hab. inż. ROBERT ZALEWSK, prof. PW

 

Kierownik Zakładu Technik Wytwarzania

dr hab. inż. MICHAŁ HAĆ, prof. PW