Kierownictwo instytutu i zakładów

 

DYREKTOR INSTYTUTU PODSTAW BUDOWY MASZYN

prof. dr hab inż. Włodzimierz Kurnik

 

ZASTĘPCA DYREKTORA IPBM ds. NAUKOWYCH

dr inż. Dorota Górnicka

  

ZASTĘPCA DYREKTORA IPBM ds. DYDAKTYCZNYCH

dr inż. Sebastian Korczak

  

Kierownik Zakładu Mechaniki

dr hab. inż. Jan Freundlich

  

Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

dr hab. inż. Jacek Dziurdź, prof. uczelni

  

Kierownik Zakładu Technik Komputerowych

prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski

 

Kierownik Zakładu Technik Wytwarzania

dr hab. inż. Piotr Żach, prof. uczelni