Jednostki organizacyjne

  

  

Pracownia wibroakustyki (PKiEM)

  

Środowiskowe centrum komputerowo wspomaganego projektowania maszyn (TK)

  

Laboratorium Zakładu Mechaniki

  

Warsztat IPBM

      

Pracownia wytrzymałości zmęczeniowej i mechaniki pękania

    (stara strona, dostęp tylko z sieci wewnętrznej)

   

Pracownia wytrzymałości zmęczeniowej i mechaniki pękania

    (PWZiMP, nowa strona, w przygotowaniu)

  

  

Sekcja administracyjno - finansowa

mgr Beata Szczęsna 3.13 234-8765 beata.szczesna@pw.edu.pl 
mgr Małgorzata Kowalska 1.4c 234-8225, 849-03-07 malgorzata.kowalska@pw.edu.pl

   

Obsługa techniczna laboratoriów

dr inż. Andrzej Andrzejuk  2.6c  234-8376, 234-8761  andrzej.andrzejuk@pw.edu.pl
mgr inż. Adam Jungowski  2.6c  234-8376, 234-8761  adam.jungowski@pw.edu.pl