Pracownicy

Stanowisko: profesor zwyczajny
 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski  0.014  234-8596,
 849-92-72
 zdabrow@simr.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś  2.13.1  234-8262  krzysztof.golos@simr.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik  3.9  234-8258  wku@simr.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Zbigniew Starczewski  2.13.2  234-8619  zst@simr.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski  2.11  234-8244  aty@simr.pw.edu.pl
 
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
 
prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski  4.1.2  234-8776  jba@simr.pw.edu.pl
dr hab. inż. Michał Hać  4.1.8  234-8626  mha@simr.pw.edu.pl
dr hab. inż. Grzegorz Klekot  0.014  234-8596  gkl@simr.pw.edu.pl
dr hab. inż. Andrzej Kosior  2.8A  234-8624  andrzej.kosior@simr.pw.edu.pl
dr hab. inż. Marek Pietrzakowski  4.1.10  234-8771  marek.pietrzakowski@simr.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski  4.1.7  234-8248  jerzy.pokojski@simr.pw.edu.pl
dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz  2.10  234-8755  piotr.przybylowicz@simr.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Danuta Sado  2.7b  234-8413  danuta.sado@simr.pw.edu.pl
dr hab. inż. Piotr Skawiński  2.14a.2  234-8681  psk@simr.pw.edu.pl
dr hab. inż. Zbigniew Skup  2.8c  234-8623  zbigniew.skup@simr.pw.edu.pl
dr hab. inż. Robert Zalewski  1.4b  234-8625  robertzalewski@wp.pl
 
Stanowisko: adiunkt ze stopniem dr hab.
 
dr hab. inż. Jarosław Dyk  4.2  234-8594  jaroslaw.dyk@simr.pw.edu.pl
dr hab. inż. Jacek Dziurdź  0.014 234-8596  jdz@simr.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Wiesław Ostapski  4.11e  234-8627  wos@simr.pw.edu.pl
dr hab. inż. Piotr Żach  2.7c  234-8620 pzach@simr.pw.edu.pl
 
Stanowisko: adiunkt
 
dr inż. Bogumił Chiliński  0.014  234-8276 bogumil.chilinski@gmail.com
dr inż. Piotr Deuszkiewicz  0.014  234-8276  uszy@simr.pw.edu.pl
dr inż. Daniel Dębski  4.2a  234-8261  daniel.debski@simr.pw.edu.pl
dr inż. Szymon Dowkontt  4.11d  234- 8114  sdowk@simr.pw.edu.pl
dr inż. Krzysztof Dziedzic  3.9  234-8261  krzysztof.dziedzic@simr.pw.edu.pl
dr inż. Jan Freundlich  2.7a  234-8459  jfr@simr.pw.edu.pl
dr inż. Zbigniew Humienny  2.13a.1  234-8577  zhu@simr.pw.edu.pl
dr inż. Stefan Kapiński  2.13a.2  234-8682  ska@simr.pw.edu.pl
dr inż. Krzysztof Kiszka  2.6a  234-8683  kki@simr.pw.edu.pl
dr inż. Sebastian Korczak  2.8b  234-8532 sebastian.korczak@simr.pw.edu.pl
dr inż. Ryszard Kuryjański  2.14a.1  234-8680  rku@simr.pw.edu.pl
dr inż. Grzegorz Linkiewicz  4.1.4  234-8774  grzegorz.linkiewicz@simr.pw.edu.pl
dr inż. Jarosław Małkiński  2.14b.2  234-8681  jarmal@op.pl
dr inż. Jarosław Mańkowski  2.7a  234-8459  jaroslaw.mankowski@simr.pw.edu.pl
dr inż. Damian Markuszewski  0.014  234-8276  denmarks@o2.pl
dr inż. Radosław Pakowski  0.014  234-8596  rpakow@simr.pw.edu.pl
dr inż. Jarosław Pankiewicz  0.014  234-8276  jpanek@simr.pw.edu.pl
dr inż. Maciej Parafiniak  0.012a  234-8320,
 234-8671
 maciej.parafiniak@simr.pw.edu.pl
dr inż. Przemysław Siemiński  2.14a.2  234-8681  psieminski@simr.pw.edu.pl
dr inż. Stanisław Skotnicki  4.1.6  234-8621  stanislaw.skotnicki@simr.pw.edu.pl
dr inż. Krzysztof Twardoch  2.14.2  234-8524  krzysztof.twardoch@simr.pw.edu.pl
dr inż. Paweł Wawrzyniak  2.8c  234-8671 pwawrzyniak@simr.pw.edu.pl
dr inż. Maciej Zawisza  0.014  234-8276  mzawisza@simr.pw.edu.pl
 
Stanowisko: asystent
       
mgr inż. Andrzej Aromiński  4.11c  234-8587  andrzej.arominski@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Piotr Bartkowski  4.1.11  234-8772  bartkowski_piotr@onet.pl
mgr Paweł Chodkiewicz  4.1.1  234-8777  pawel@chodkiewicz.com.pl
mgr inż. Wojciech Fudała  4.1.11  234-8772  wfudala@simr.pw.edu.pl
dr inż. Dorota Górnicka  0.014  234-8276  dorota.gornicka@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Anna Głowacka  2.8b  234-8532  aperek@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Radosław Nowak  4.1.11  234-8772  rnowak@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Przemysław Rumianek  4.1.11  234-8772  przemyslaw.rumianek@gmail.com
mgr inż. Piotr Tarnawski  4.11a  234-8587  piotr.tarnawski@simr.pw.edu.pl
 
Stanowisko: docent
 
dr inż. Stefan Tomaszek  1.4a  234-8348,
 849-03-07
 sto@simr.pw.edu.pl
 
Stanowisko: starszy wykładowca
 
mgr inż. Jacek Jusis  4.1.1  234-8777  jacek.jusis@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Bogusław Kozicki  4.1.1  234-8777  boguslaw.kozicki@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Adam Leśniewicz  2.6a  234-8683  ale@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Zygmunt Żach  2.7c  234-8620  zygmunt.zach@simr.pw.edu.pl
 
Pracownicy emerytowani
 
doc. dr inż. Józef Bartkiewicz  4.1.8  234-8525  jbartkiewicz@ipbm.simr.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Sławomir Białas  2.14.2  234-8524,
 849-03-23
 sbi@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Janusz Bonarowski  4.1.3  234-8775  janusz.bonarowski@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Marek Gadziński  4.1.8  234-8525  
doc. dr inż. Zdzisław Gałkowski  1.5    zdzislaw.galkowski@simr.pw.edu.pl
dr inż. Wojciech Kocańda      Wojciech.Kocanda@simr.pw.edu.pl
doc. dr inż. Tadeusz Kołacin  2.8a    
doc. dr inż. Mieczysław Pękalak  1.5    
doc. dr inż. Jerzy Piotrowski  4.11b  234-8672  jerzy.piotrowski@simr.pw.edu.pl
dr inż. Janusz Sobieszczański  2.6b  234-8294  
dr hab. inż. Jerzy Sobolewski  2.14.1  234-8266,
 849-03-23
 jso@simr.pw.edu.pl
 
Pracownicy administracyjni
 
 
Stanowisko: starszy referent
mgr Justyna Szewczyk  1.5  234-8286,
 849-01-95,
 fax.234-8622
 ipbm@simr.pw.edu.pl
Stanowisko: specjalista ds. administracyjno-finansowych
mgr Małgorzata Kowalska  1.4c  234-8225,
 849-03-07
 mkowal@simr.pw.edu.pl
 
Pracownicy inżynieryjno - techniczni
 
Stanowisko: technolog
mgr inż. Piotr Błazucki warsztat    blazerp@o2.pl
 
Stanowisko: mistrz
Włodzimierz Bajon warsztat  234-8458  
       
Stanowisko: starszy specjalista
dr inż. Andrzej Andrzejuk  2.6b  234-8376,
 234-8761
 andrzej.andrzejuk@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Adam Jungowski  2.6b  234-8376,
 234-8761
 adam.jungowski@simr.pw.edu.pl
mgr inż. Zdzisław Dąbrowski  4.10a  234-8318,
 849-28-51
 zdzislaw.dabrowski@simr.pw.edu.pl
Stanowisko: starszy technik
inż. Andrzej Rudziński  0.014  234-8276,
 234-8596
 arudzin@simr.pw.edu.pl
Pracownicy emerytowani
inż. January Piasecki    234-8205  january19@interia.pl
Andrzej Godlewski  1.11c  234-8286  

  

  

Lista pracowników w systemie USOSweb