Współpraca z przemysłem

Ostatnio realizowane projekty badawcze

  

1. Wytwórnia Sprzętu Lotniczego PZL Kalisz w Kaliszu

- Opracowanie i wdrożenie nowych konstrukcyjnie zespołów silnika tłokowego dużej mocy (projekt celowy)

- Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania nowej generacji wysokoobciążonych mechanicznie i cieplnie zaworów i gniazd zaworowych silników spalinowych lotniczych i trakcyjnych (projekt celowy)

- Opracowanie i wdrożenie proekologicznego, wielopaliwowego, lotniczego silnika tłokowego nowej generacji o mocy 200kW (projekt celowy)

2. Megaterm Plus Sp. z o.o., Kilece

- Badania doświadczalne materiałów polimerowych

- Zaprojektowanie typoszeregu polimerowych belek pomiarowych

- Wytworzenie typoszeregu belek pomiarowych

- Ocena podatności polimerowych belek pomiarowych

- Wykonanie cyfrowego modelu geometrii typoszeregu polimerowych belek pomiarowych

- Wykonanie  badań sztywnościowo-wytrzymałościowych polimerowych belek pomiarowych

- Badania doświadczalne trwałości polimerowych belek pomiarowych

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Arkom

- Opracowanie technologii wytwarzania kształtowników  kompozytowych (weglowo-aramidowych) o wysokich parametrach wytrzymałościowych i dynamicznych przystosowanych do samodiagnozowania.