Działalność naukowo - badawcza

Nazwa ekspertyzy/opracowania/dzieła  Numer umowy  Opis zlecenia
Wykonanie serii pomiarów drgań i hałasu w kabinie pojazdu elektrycznego SAM podczas jazdy po drodze asfaltowej dla rożnych prędkości i obciążenia układu napędowego pojazdu  501/H/1152/1114  Wykonanie serię pomiarów drgań i hałasu w kabinie pojazdu elektrycznego SAM podczas jazdy po drodze asfaltowej dla różnych prędkości i obciążenia układu napędowego pojazdu
Ocena stanu technicznego poduszkowca A410 (nr VIN PL-ARK-41003-B7-07) oraz wpływu widocznych uszkodzeń na skuteczność zespołu napędowego  501/H/1152/1116  Ocena stanu technicznego poduszkowca udokumentowana obszernym serwisem fotograficznym wskazuje na
Ekspertyza poprawności warunków technicznych do opisu przedmiotu zamówienia zawartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę dwóch lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie  501/H/1152/1131  Ekspertyzę poprawności warunków technicznych do opisu przedmiotu zamówienia zawartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę dwóch lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie przeprowadzono na podstawie zamówienia Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze
Opracowanie analizy innowacyjności pompobetonowozu Sermac - model Twinstar 4Z33  501/H/1152/1134  W ramach pracy opracowano opinię o innowacyjności pompobetonowozu - maszyny powstałej z połączenia pompy do betonu i betonomieszarki, służącej do transportu i rozprowadzania betonu w przypadkach ograniczeń przestrzennych placów budów
Analiza możliwości zastosowanie materiałów nowej generacji w aktywnych elementach barier drogowych i mostowych o zwiększonym działaniu ochronnym w zderzeniu pojazd/bariera  501/H/1152/1136  Opracowanie zawiera przegląd koncepcji i rozwiązań konstrukcyjnych ochronnych barier drogowych stosowanych w różnych krajach lub badanych w ośrodkach naukowo-badawczych
Wykonanie badań doświadczalnych materiałów polimerowych  501/H/1152/1149  Przeprowadzono ocenę sztywnościowo - wytrzymałościowa materiałów PA 6.6 223-E, PA11, PA6 12, PA6 GF-20, PA6 GF-30, PEEK, PEEK GF-30, PEEK CF-30, IXEF 1022, IXEF 1032, IXEF 3006
Testy wibracyjne modelu kwalifikacyjnego przyrządu CBK-CHOMIK-QM1-01  501/H/1152/1170  Wykonano testy wibracyjne kwalifikacyjnego przyrządu CBK-CHOMIK-QM1-01.
Opracowanie norm  501/H/1152/1171  Wykonano opracowania normalizacyjne z wykorzystaniem Specyfikacji geometrii wyrobów (GPS)
Wykonanie numerycznego modelu typoszeregu belek pomiarowych  501/H/1152/1193  Wykonano numeryczny model typoszeregu polimerowych belek pomiarowych
Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej do stanowiska doświadczalnego do aktywnego sterowania drgań układu napędowego tłumikami magnetoreologicznymi  501/H/1152/1130  Opracowano koncepcję oraz wykonano dokumentację stanowiska doświadczalnego