Tabela przedmiotów obieralnych (I i II stopień)

Studia I stopnia, specjalność: Wspomaganie komputerowe prac inżynierskich (WKPI)

Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji maszyn (sem. 6)
(semestr letni, usosweb: stacjonarne, niestacjonarne)
Komputerowo wspomagane wytwarzanie I (sem. 6)
 (semestr letni, usosweb: stacjonarne, niestacjonarne)
Integracja projektowania i wytwarzania (sem. 6)
 (semestr letni, usosweb: stacjonarne, niestacjonarne)
Zaawansowane metody programowania w zastosowaniach inżynierskich (sem. 7)
(semestr zimowy, usosweb: stacjonarne, niestacjonarne)
Modelowanie elementów z tworzyw sztucznych i kompozytów (sem. 7; obieralny)
(semestr zimowy, usosweb: stacjonarne, niestacjonarne)
Systemy recyklingu samochodów (sem. 7; obieralny)
(semestr zimowy, usosweb: stacjonarne, niestacjonarne)
Użytkowanie sieci komputerowych w praktyce inżynierskiej (sem. 7; obieralny)
(semestr zimowy, usosweb: stacjonarne)
Systemy CAD - modelowanie geometryczne (sem. 7; obieralny)
(semestr zimowy, usosweb: stacjonarne)
Technologie tworzenia serwisów internetowych w zastosowaniach inżynierskich (sem. 7; obieralny)

Studia I stopnia, specjalność: Wibroakustyka

Cyfrowa analiza sygnałów (sem. 6)
Diagnostyka wibroakustyczna i monitoring (sem. 6)
Podstawy wibroakustyki maszyn (sem. 6)
Aktywne metody minimalizacji drgań i hałasu (sem. 7)
Minimalizacja drgań i hałasu maszyn (sem. 7)
Prawne uwarunkowania ochrony przed drganiami i hałasem (sem. 7)

Studia I stopnia, specjalność: Konstrukcje cienkościenne

Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji cienkościennych (sem. 6)
Mechanika elementów laminowanych (sem. 6)
Podstawy projektowania konstrukcji cienkościennych (sem. 6)
Modelowanie geometryczne konstrukcji cienkosciennych (sem. 7)
Numeryczne analizy struktur warstwowych (sem. 7)
Ocena wytężenia wybranych elementów konstrukcji cienkościennych (sem. 7)

  

Przedmioty obieralne na studiach II stopnia

Konstrukcje inteligentne
Mechanika elementów kompozytowych
Badania kompozytowych elementów układów napędowych i nośnych
Komputerowo wspomagane wytwarzanie II (studia stacjonarne)
Komputerowo wspomagane wytwarzanie II (studia niestacjonarne)
Nieliniowe zagadnienia MES