Studia trzeciego stopnia

Strona internetowa doktorantów Wydziału SiMR:

http://doktoranci.simr.pw.edu.pl/

    

Informacje o rekrutacji oraz wykaz pracowników Wydziału SiMR mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego i promotora w przewodach doktorskich (wraz z tematyką naukową):

http://doktoranci.simr.pw.edu.pl/index.php/rekrutacja

       

Oferta dydaktyczna Wydziału SiMR dla doktorantów:

http://doktoranci.simr.pw.edu.pl/index.php/oferta-dydaktyczna

      

Uczelniana oferta dydaktyczna:

http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/