Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe w IPBM

Przez Instytu prowadzone są Studia Podyplomowe na następujących kierunkach:

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
Głównym celem studiów podyplomowych (SP) jest nadanie słuchaczom kwalifikacji pedagogicznych i przygotowanie ich do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w obszarze takich zawodów na poziomie technika jak technik: mechanik, mechatronik, mechanizacji rolnictwa, pojazdów samochodowych, transportu kolejowego i drogowego, mechanik lotniczy, bezpieczeństwa i ochrony pracy, obróbki metali, architektury krajobrazu oraz na poziomie mechanika: mechanik maszyn i urządzeń, mechanik maszyn roboczych i pojazdów i in.

Studia Podyplomowe Komputerowo Wspomaganego Projektowania i Podstaw Wzornictwa Przemysłowego
Głównym celem proponowanych studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności wykorzystania metod i narzędzi komputerowych na każdym etapie procesu projektowego, począwszy od prac koncepcyjnych poprzez analizy, wariantowanie rozwiązań, projektowanie szczegółowe, aż do etapu wytwarzania i badań prototypu produktu.
Studia adresowane są do inżynierów uczestniczących w realizacji procesów projektowych. Program studiów realizowany jest w trakcie dwóch semestrów zajęć. W programie studiów zawarto, oprócz tematyki związanej z technologiami komputerowymi, także zagadnienia z zakresu zastosowania materiałów inteligentnych, projektowania wzorniczego oraz marketingu.

Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy
Głównym celem studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem, ocenianiem i kontrolowaniem występujących zagrożeń w środowisku pracy, doradzaniem w projektowaniu i wyposażaniu miejsc pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem pracy, współdziałaniem w ochronie środowiska naturalnego, współuczestniczeniem w działalności mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska związanych z procesami pracy.