Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych

Nazwa przedmiotu:

Zakład:

Semestr:

Materiały konstrukcyjne: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM I
Geometria wykreślna ZPKiEM
Podstawy zapisu konstrukcji ZPKiEM
Praktyka warsztatowa ZTW
Techniki komputerowe ZTK
Warsztaty ZTW
Laboratorium materiałów konstrukcyjnych:
studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM II
Mechanika ogólna I: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Podstawy modelowania geometrycznego ZTK
Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji ZPKiEM
Technologia I ZTW
Mechanika ogólna II: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM III
 Laboratorium technologii ZTW
 Metrologia i zamienność ZTW
Teoria maszyn i podstawy automatyki: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Wytrzymałość materiałów: studia stacjonarne ZM
 Zaawansowane modelowanie geometryczne: laboratorium - studia stacjonarnelaboratorium - studia niestacjonarne ZTK
Drgania mechaniczne (do 2015r.): studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM IV
Drgania mechaniczne (od 2016r.)  
 Podstawy konstrukcji maszyn ZPKiEM
 Projektowanie Podstaw konstrukcji maszyn I ZPKiEM
 Technologia budowy maszyn ZTW
 Laboratorium metrologii i zamienności ZTW
Konstrukcje inteligentne: studia stacjonarne ZM V
 Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II ZPKiEM
 Projektowanie technologii budowy maszyn ZTW
 Metoda elementów skończonych ZTW
Laboratorium drgań mechanicznych: studia stacjonarne ZM
 Napędy mechaniczne ZPKiEM
Laboratorium wytrzymałości materiałów: studia stacjonarne ZM
Pomiary wielkości dynamicznych ZPKiEM VI
 Projektowanie napędów mechanicznych ZPKiEM
Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji maszyn (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTW
Komputerowe wspomaganie wytwarzania (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTW
Integracja projektowania i wytwarzania (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTW
Podstawy wibroakustyki maszyn (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Cyfrowa analiza sygnałów (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Diagnostyka wibroakustyczna i monitoring (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Techniki numeryczne analizy (specjalność konstrukcje inteligentne) ZM VII
Teoria drgań układów ciągłych (specjalność konstrukcje inteligentne) ZM
Mechanika kompozytów (specjalność konstrukcje inteligentne) ZM
Materiały inteligentne (specjalność konstrukcje inteligentne) ZM
Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych (specjalność konstrukcje inteligentne) ZM
Zaawansowane metody programowania w zastosowaniach inżynierskich (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTK
Modelowanie elementów z tworzyw sztucznych i kompozytowych (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTW
Systemy recyklingu samochodów (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTW
Użytkowanie sieci komputerowych w praktyce inżynierskiej (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTK
Systemy CAD - modelowanie geometryczne (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTK
Technologie tworzenia serwisów internetowych w zastosowaniach inżynierskich (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTK
Dostosowanie systemów CAD do indywidualnych wymagań przedsiębiorstw (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTK
Minimalizacja drgań i hałasu maszyn (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Prawne uwarunkowania ochrony przed drganiami i hałasem (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Aktywne metody minimalizacji drgań i hałasu (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Mechanika III: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM I mgr
Automatyka: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
 Zintegrowane systemy wytwarzani ZTW
Przedmiot obieralny 1 ZM/ZTW/ZPKiEM
Przedmiot obieralny 2 ZM/ZTW/ZPKiEM
Zaawansowane materiały konstrukcyjne: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM II mgr
 Teoria konstrukcji ZTK
 Modelowanie i badanie maszyn ZPKiEM
 Przedmiot obieralny 3 ZM/ZTW/ZPKiEM
 Przedmiot obieralny 4 ZM/ZTW/ZPKiEM
Laboratorium zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych:
 studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM
 Praca przejściowa ZM/ZTW/ZPKiEM III mgr
 Przedmiot obieralny 6 ZM/ZTW/ZPKiEM
 Przedmiot obieralny 7 ZM/ZTW/ZPKiEM
 Seminarium dyplomowe ZM/ZTW/ZPKiEM
Praca dyplomowa ZM/ZTW/ZPKiEM