Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych

Nazwa przedmiotu:

Zakład:

Semestr:

Geometria wykreślna ZPKiEM I
Materiały konstrukcyjne: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Techniki komputerowe ZTK
Podstawy zapisu konstrukcji ZPKiEM
Warsztaty ZTW
Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji ZPKiEM II
Mechanika ogólna I: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Technologia ZTW
Laboratorium materiałów konstrukcyjnych:
studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM
Podstawy modelowania geometrycznego ZTK
Wytrzymałość materiałów I: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM III
Wytrzymałość materiałów: studia stacjonarne ZM
Podstawy automatyki i teorii maszyn:
studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM
Metrologia i zamienność ZTW
Mechanika ogólna II: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Zaawansowane modelowanie geometryczne: laboratorium - studia stacjonarne, laboratorium - studia niestacjonarne ZTK
Laboratorium technologii ZTW
Drgania mechaniczne (do 2015r.): studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM IV
Drgania mechaniczne (od 2016r.): studia stacjonarne ZM
Podstawy konstrukcji maszyn ZPKiEM
Projektowanie Podstaw konstrukcji maszyn I ZPKiEM
Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn ZPKiEM
Technologia budowy maszyn ZTW
Laboratorium metrologii i zamienności ZTW
Wytrzymałość materiałów II: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn:
studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM
Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II ZPKiEM V
Projektowanie technologii budowy maszyn ZTW
Metoda elementów skończonych ZTW
Laboratorium drgań mechanicznych: studia stacjonarne ZM
Napędy mechaniczne ZPKiEM
Laboratorium wytrzymałości materiałów: studia stacjonarne ZM
Pomiary wielkości dynamicznych ZPKiEM VI
Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych ZPKiEM
 Projektowanie napędów mechanicznych ZPKiEM
Analiza sztywnościowo-wytrzymałościowa konstrukcji maszyn (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTW
Komputerowe wspomaganie wytwarzania (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTW
Integracja projektowania i wytwarzania (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTW
Podstawy wibroakustyki maszyn (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Cyfrowa analiza sygnałów (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Diagnostyka wibroakustyczna i monitoring (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Techniki numeryczne analizy (specjalność konstrukcje inteligentne) ZM VII
Teoria drgań układów ciągłych (specjalność konstrukcje inteligentne) ZM
Mechanika kompozytów (specjalność konstrukcje inteligentne) ZM
Materiały inteligentne (specjalność konstrukcje inteligentne) ZM
Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych (specjalność konstrukcje inteligentne) ZM
Zaawansowane metody programowania w zastosowaniach inżynierskich (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTK
Modelowanie elementów z tworzyw sztucznych i kompozytowych (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTW
Systemy recyklingu samochodów (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTW
Użytkowanie sieci komputerowych w praktyce inżynierskiej (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTK
Systemy CAD - modelowanie geometryczne (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTK
Technologie tworzenia serwisów internetowych w zastosowaniach inżynierskich (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTK
Dostosowanie systemów CAD do indywidualnych wymagań przedsiębiorstw (specjalność komputerowe wspomaganie prac inżynierskich) ZTK
Minimalizacja drgań i hałasu maszyn (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Prawne uwarunkowania ochrony przed drganiami i hałasem (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Aktywne metody minimalizacji drgań i hałasu (specjalność wibroakustyka) ZPKiEM
Mechanika III: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM I mgr
Automatyka: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
 Zintegrowane systemy wytwarzani ZTW
Przedmiot obieralny 1 ZM/ZTW/ZPKiEM
Przedmiot obieralny 2 ZM/ZTW/ZPKiEM
Zaawansowane materiały konstrukcyjne: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM II mgr
 Teoria konstrukcji ZTK
 Modelowanie i badanie maszyn ZPKiEM
 Przedmiot obieralny 3 ZM/ZTW/ZPKiEM
 Przedmiot obieralny 4 ZM/ZTW/ZPKiEM
Laboratorium zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych:
 studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM
 Praca przejściowa ZM/ZTW/ZPKiEM III mgr
 Przedmiot obieralny 6 ZM/ZTW/ZPKiEM
 Przedmiot obieralny 7 ZM/ZTW/ZPKiEM
 Seminarium dyplomowe ZM/ZTW/ZPKiEM
Praca dyplomowa ZM/ZTW/ZPKiEM