Electric and Hybrid Vehicle Engineering

strona w przygotowaniu, więcej informacji pod adresem: http://www.simr.pw.edu.pl/en/Faculty-of-Automotive-and-Construction-Machinery-Engineering/Studies/Fields-of-Study/Electric-and-Hybrid-Vehicle-Engineering-in-English-and-in-Polish

Nazwa przedmiotu:

Zakład:

Semestr:

    I
Geometria wykreślna ZPKiEM
Podstawy zapisu konstrukcji ZPKiEM
Praktyka warsztatowa ZTW
Techniki komputerowe ZTK
Warsztaty ZTW
Theoretical mechanics I   II
Podstawy modelowania geometrycznego ZTK
Projektowanie podstaw zapisu konstrukcji ZPKiEM
Technologia I ZTW
Theoretical mechanics II ZM III
 Laboratorium technologii ZTW
 Metrologia i zamienność ZTW
Theory of machines and automatic control ZM
Wytrzymałość materiałów ZM
 Zaawansowane modelowanie geometryczne:  laboratorium - studia stacjonarnelaboratorium - studia niestacjonarne ZTK
Mechanical vibrations ZM IV
 Podstawy konstrukcji maszyn ZPKiEM
 Projektowanie Podstaw konstrukcji maszyn I ZPKiEM
 Technologia budowy maszyn ZTW
 Laboratorium metrologii i zamienności ZTW
Wytrzymałość materiałów II: studia stacjonarne, studia niestacjonarne ZM
Laboratorium podstaw automatyki i teorii maszyn:
studia stacjonarne, studia niestacjonarne
ZM
Konstrukcje inteligentne: studia stacjonarne ZM V
 Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II ZPKiEM
 Projektowanie technologii budowy maszyn ZTW
 Metoda elementów skończonych ZTW
Laboratorium drgań mechanicznych: studia stacjonarne ZM
 Napędy mechaniczne ZPKiEM
Laboratorium wytrzymałości materiałów: studia stacjonarne ZM