Nauka

Projekty:

Kierownik Temat Termin realizacji
dr inż. Wiktor Danilczyk Opracowanie i wykonanie świecy zapłonowej do silnika zasilanego gazem ziemnym eksploatowanego w komunikacji publicznej 2009-08-01 - 2011-01-31
dr inż. Wiktor Danilczyk Opracowanie reaktora pułapki tlenków azotu do silnika spalinowego o zapłonie iskrowym z uwarstwieniem ładunku 2006-05-25 - 2009-05-24
dr inż. Zdzisław Nagórski Badania eksperymentalne i symulacyjne mechanizmów termochemicznych autoregeneracji samochodowych filtrów spalin 2005-12-07 - 2008-12-06
prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński Opracowanie systemu oczyszczania gazów spalinowych silnika o zapłonie samoczynnym poprzez zastosowanie technologii ciągłej regeneracji filtra cząstek stałych 2007-03-08 - 2010-03-07
prof. dr hab. inż. Feliks Rawski Wysokociśnieniowy układ wtrysku paliwa (Common Rail) przeznaczony do modernizacji kolejowych silników spalinowych 2008-05-12 - 2010-05-11
dr inż. Piotr Orliński Wpływ zasilania silnika rolniczego paliwami E-DIESEL i BIOE-DIESEL na wybrane parametry jego pracy 2007-11-30 - 2010-11-29
mgr inż. Wojciech Kamela Badania procesu selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem w gazach wylotowych silnika o zapłonie samoczynnym 2009-07-02 - 2012-07-01
prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek Modelowanie emisji cząstek stałych PM10 ze źródeł motoryzacyjnych do celów oceny oddziaływania transportu drogowego na środowisko 2009-09-17 - 2012-03-16
prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński Opracowanie i wdrożenie do eksploatacji dwupaliwowego systemu zasilania silników o zapłonie samoczynnym biogazem rolniczym z dawką pilotującą FAME (projekt EUREKA realizowany przy współudziale IPiEO) styczeń 2011-styczeń 2014
dr inż. Piotr Orliński Lnianka siewna jako paliwo do zasilania silników o zapłonie samoczynnym lipiec 2011- lipiec 2014