Zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni – dr. hab. inż. Piotr Orliński

W dniu 19 grudnia 2018 roku Senat Politechniki Warszawskiej pozytywnie zaopiniował wniosek o zatrudnienie przez Rektora dr hab. inż. Piotra Orlińskiego na stanowisku profesora uczelni (Uchwała nr 272/XLIX/2018).