XXIV Sympozjum Naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”

02.12.2016

Po raz dwudziesty czwarty na Wydziale SiMR odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”, organizowane przez Zakład Silników Spalinowych.

Podczas sesji plenarnej uczestnicy Sympozjum wysłuchali referatów prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza pt. „Problemy pomiarów emisji substancji szkodliwych w rzeczywistych warunkach eksploatacji pojazdów”, dr. hab. inż. Andrzeja Kulczyckiego, prof. ITWL pt. „Wybrane paliwa alternatywne do silników tłokowych – możliwości prognozowania wpływu składu chemicznego i własności paliw alternatywnych na parametry eksploatacyjne silników” oraz dr. inż. Andrzeja Szałka pt. „Toyota liderem innowacji”. W sesji plakatowej zaprezentowano dodatkowo 21 prac naukowo-badawczych, prowadzonych przez pracowników Zakładu Silników Spalinowych oraz zaproszonych gości.