Nauka

1. Kierownik dr hab. inż. Andrzej Reński, prof. PW: Badania charakterystyk przyczepnoœci nawierzchni drogowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt badawczy MNiSzW nr N509 028 31/1417, 2006-2009
2. Kierownik dr hab. inż. Andrzej Reński, prof. PW: Eksperymentalne metody badania własnoœci dynamicznych samochodu. Praca statutowa 504/G/1153/4990/000, 2008
3. Kierownik dr hab. inż. Andrzej Reński, prof. PW: Doskonalenie metod badania własnoœci dynamicznych samochodu w aspekcie współpracy opon z nawierzchnią. Praca statutowa 504/1153/5990/001, 2008-2009
4. Kierownik dr hab. inż. Andrzej Reński, prof. PW: Identyfikacja wybranych parametrów samochodu na podstawie badań trakcyjnych. Praca statutowa 504/G/1153/6990/001, 2009-2010
5. Kierownik dr hab. inż. Andrzej Reński, prof. PW: Wyznaczanie wybranych parametrów samochodu na podstawie badań trakcyjnych. Grant rektorski promotorski - doktorant mgr inż. H. Sar, 2009-2010
6. Kierownik prof. dr inż. Mariusz Pyrz: Identyfikacja parametrów praw konstytutywnych algorytmami ewolucyjnymi. Grant rektorski habilitacyjny, 2010