Zakład Samochodów

Zakład Samochodów zajmuje się działalnością naukowo-dydaktyczną dotyczącą teorii ruchu pojazdów samochodowych (symulacje, modelowanie). W szczególności prowadzone są badania drogowe dotyczące oceny wpływu drgań pojazdu na komfort jazdy oraz dynamiki podłużnej i poprzecznej ruchu samochodu.

Zakłąd Samochodów dysponuje systemem pomiarowym SRT-4 (skid resistance tester) do badania przyczepności opony samochodowej do nawierzchni drogowej.  Zestaw SRT-4 spełnia wytyczne Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), co jest udokumentowane Certyfikatem Departamentu Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Za pomocą systemu SRT-4  możliwe jest zbadanie wpływu technologii wartswy ścieralnej nawierzchni drogowej i rodzaju opony samochodowej na współczynnik przyczepności.

 Rys. 1. Samochody badawcze Zakładu Samochodów

Zakład Samochodów zajmuje się również działalnością naukowo-dydaktyczną dotyczącą rekonstrukcji wypadków drogowych, układów przeniesienia napędu pojazdów samochodowych, układów kierowniczych, hamulcowych oraz zawieszeń, systemów bezpieczeństwa czynnego oraz biernego w samochodach, struktury nadwozi samochodowych (analiza struktur energochłonnych oraz modelowanie 3-D powierzchni nadwozi).

Od wielu lat w Zakładzie Samochodów funkcjonuje Pracownia Pomiarów i Obliczeń Komputerowych, zajmująca się aparaturą pomiarową do badań kompletnych samochodów lub ich zespołów.

Poniżej przedstawiono film z badań samochodu Ford Transit podczas wykonywania manewru podwójnej zmiany pasa ruchu.