Nauka

Projekty badawcze Zespołu Ciągników i Napędów Hydraulicznych

Numer Tytuł Kierownik projektu Data podpisania umowy
PBS3/B9/32/2015 Autonomiczny robot polowy do siewu i pielęgnacji upraw szerokorzędowych prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski 10.04.2015
DOBR-BI06/21/8/2014 Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń dr inż. Szymon Gontarz - koordynator zadania ze strony SiMR 23.12.2014
DOBR-I04/037/13175/2013 Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zakodowanych w podzespołach elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych – Projekt dr inż. Krzysztof Szczurowski - koordynator zadania ze strony SiMR 23.12.2013
PBS2/B6/20/2013 Poprawa jakości życia człowieka przez zmniejszenie drgań i hałasu sprzętu gospodarstwa domowego prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski 14.11.2013
PBS1/B4/6/2012 Wykrywanie wczesnych faz uszkodzeń stalowych elementów konstrukcyjnych na podstawie analizy zjawisk magnetomechanicznych w ziemskim polu magnetycznym prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski 20.12.2012
K2/IN2/64/182979/NCBR/12 Agregat uprawowo siewny o podwyższonej dokładności wysiewu z zastosowaniem unikatowego układu sterowania zespołami wysiewającymi prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski - koordynator zadania ze strony SiMR 18.12.2012
N N509 520940 Kogeneracyjne zwiększenie efektywności energetycznej wielopaliwowego silnika spalinowego z wykorzystaniem kryteriów minimalizacji aktywności wibroakustycznej i zagrożeń środowiskowych. prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski 04.04.2011
N N502 149238 Redukcja drgań maszyn i konstrukcji budowlanych za pomocą sterowanych dyssypatorów. dr inż. Michał Makowski 02.04.2010
1167/7.PR UE/2009/7 MID-MOD - Narzędzia modelowania średnio-częstotliwościowych zjawisk drganiowo-akustycznych / Innowacyjna metodologia komputerowo wspomaganego projektowania dla wzmocnienia europejskiej konkurencyjności, realizowany w ramach 7 Programu Ramowego dr inż. Adam Gałęzia - koordynator zadania ze strony SiMR 2.12.2009
N N509 403036 Wykorzystanie technologii materiałów piezoelektrycznych w aktywnej kontroli drgań pojazdu. dr inż. Lech Knap 13.05.2009
WND-POIG.01.01.02-00-013/08 MONIT
 Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności. Program Europejski
 PO IG 1.1.2
prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski - koordynator zadania ze strony SiMR 2008