Zakład Ciągników i Napędów Hydraulicznych

Struktura organizacyjna

 

Laboratoria:

• Laboratorium Mechaniki Płynów

• Laboratorium Mechatroniki, Diagnostyki i Bezpieczeństwa Technicznego

• Laboratorium Napędów Hydraulicznych i Pneumatycznych (część stanowisk)

• Laboratorium Pojazdów (część stanowisk)

 

Działalność naukowo-badawcza

Zakład specjalizuje się w problematyce:

 • badania ciągników rolniczych i pojazdów specjalnych;
 • konstrukcji podzespołów układu napędu jazdy maszyn i pojazdów specjalnych;
 • wibroakustycznej diagnostyki układów napędowych maszyn i pojazdów;
 • diagnostyki technicznej maszyn i konstrukcji;
 • projektowania systemów mechatronicznych;
 • badania hydraulicznych i hydromechanicznych układów napędowych pojazdów;
 • zastosowania materiałów inteligentnych do aktywnego tłumienia drgań w zawieszeniach pojazdów;
 • proaktywnej eksploatacji;
 • kogeneracji energii w pojazdach i maszynach
 • akustyki pojazdów i maszyn oraz przetwarzania i analizy obrazów.

Wyposażenie

 

 • stanowiska do badań charakterystyk hydromechanicznych układów napędowych pojazdów;
 • oprogramowanie do modelowania i symulacji działania podzespołów układów pojazdów i maszyn roboczych;
 • oprogramowanie do przetwarzania i analizy obrazów;
 • tablice panelowe do badania elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdów;
 • symulatory działania systemów sterowania silnikami pojazdów.

 

 

Ważniejsze osiągnięcia

 

 • opracowanie wielu monografii naukowych krajowych;
 • opracowanie wielu skryptów akademickich wielokrotnie wydawanych;
 • w obrębie ostatnich 10 lat realizacja wielu projektów badawczych KBN i MNiSW oraz UE z zakresu problematyki Zakładu, w tym również projekty pow. 5 mln zł;
 • wypromowanie wielu doktorów nauk technicznych oraz kilku profesorów;
 • trzech dyrektorów Zakładu zostało Dziekanami Wydziału SiMR. 

 

Dydaktyka Zespołu Ciągników i Napędów Hydraulicznych

Większość przedmiotów jest prowadzona na kierunku Mechatronika i Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych, część jest prowadzona również na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych w języku angielskim.

Zakład posiada wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia kursów w ramach LabVIEW Academy

 

Studia I stopnia:

 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Podstawy projektowania systemów mechatronicznych
 • Projektowanie systemów mechatronicznych
 • Laboratorium Diagnostyki układów mechatronicznych
 • Laboratorium modelowania diagnostycznego układów mechatronicznych
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych
 • Naprawa mechatronicznych systemów pojazdów
 • Techniki komputerowe - pracownia
 • Wprowadzenie do systemów mikroprocesorowych
 • Laboratorium inżynierii programowania
 • Komputerowe systemy w mechatronice
 •  Mechanika płynów ćwiczenia
 • Laboratorium mechaniki płynów
 • Laboratorium Podstaw napędów hydraulicznych i pneumatycznych (wybrane ćwiczenia)
 •  Wprowadzenie do przetwarzania obrazów
 • Przetwarzanie i analiza obrazów
 •  Pojazdy autonomiczne
 • Budowa pojazdów autonomicznych
 •  Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze
 • Mechatronika pojazdów
 • Systemy informacyjne pojazdów
 • Akustyka pojazdów
 • Laboratorium układów elektronicznych w systemach sterowania i regulacji
 • Symulacja układów dynamicznych
 • Podstawy diagnostyki
 • Badania pojazdów
 • Introduction to mechatronics
 • Computer technics laboratory
 • Introduction to microprocessors systems

 

 

Studia II stopnia

 • Algorytmy genetyczne i sieci neuronowe
 • Zaawansowane metody analizy sygnałów i obrazów
 • Diagnostyka maszyn
 • Bezpieczeństwo systemów technicznych
 • Uszkodzeniowo zorientowane sterowanie układów dynamicznych
 • Rozproszone systemy w mechatronice
 • Systemy czasu rzeczywistego
 • Sieci komputerowe
 • Modelowanie systemów mechatronicznych
 • Planowanie ruchu pojazdów autonomicznych
 • Kogeneracja energii w pojazdach
 • Termoakustyka
 • Identyfikacja hałasowo-wibracyjnych zagrożeń środowiska