XXV Sympozjum Naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”

    
 

  

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej zaprasza na XXV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 roku.

Sympozjum organizowane przy współpracy z PTNSS, KONES i PTPE będzie miało miejsce w audytorium im. prof. Zbigniewa Osińskiego.

Ogólnopolskie Sympozja Naukowe, organizowane od 1993 roku przez Instytut Pojazdów, poświęcone są szeroko rozumianej problematyce powstawania i ograniczania emisji substancji szkodliwych z silników spalinowych, oraz skutkom zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka przez motoryzację. Sympozja te są miejscem spotkań specjalistów zajmujących się motoryzacyjnymi problemami ochrony środowiska w przemyśle, instytutach resortowych i uczelnianych. Ponadto służą wymianie informacji oraz integracji środowiska naukowego.
W bieżącym roku Sympozjum zostało podzielone na dwie części:
· część plenarną, w której będą wygłoszone przez pracowników wiodących ośrodków naukowych referaty zamawiane, dotyczące istotnych problemów rozwoju silników spalinowych i ich wpływu na środowisko naturalne,
· część posterową, w której przedstawiony będzie przegląd prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Zakładu Silników Spalinowych Instytutu Pojazdów z możliwością zaprezentowania prac leżących w tematyce Sympozjum autorów spoza Politechniki Warszawskiej. Wszystkie prezentowane postery przygotowane w języku angielskim oraz według wymagań Wydawnictwa (www.zeszyty.waw.pl) będą wydrukowane bezpłatnie w Zeszytach Naukowych Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wzór posteru Sympozjum:

Wzor_postera_XXV (vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation, 381,30 kB)