XXVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska"

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej zaprasza na XXVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe

organizowane przy współpracy z ITS, PTNSS i KONES, oraz patronatem Ministerstwa Infrastruktury,
które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. w Warszawie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w gmachu Samochodów i Ciągników przy ul. Narbutta 84 sala multimedialna (parter)

Program Sympozjum

Sesja plenarna sala multimedialna (parter)

1000           Otwarcie Sympozjum – dr hab. inż. Piotr Orliński/prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński
1010           Wystąpienie Dziekana Wydziału SiMR – prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski
1020           Sesja plenarna – dr hab. inż. Piotr Orliński / dr inż. Dmytro Samoilenko

1025           dr inż. M. Sutkowski:

„Innowacyjne rozwiązania pozwalające na stosowanie paliw odpadowych
w silnikach tłokowych”

1100           Prof., Dr. Sc. A. Prohorenko:

„Electronic Diesel Control Algorithms”

1130           mgr inż. Eugeniusz Szymonik:

„Porównanie poziomu emisji CO2 i kosztów  eksploatacji silników spalinowych zasilanych ON ,CNG i LNG na przykładzie autobusów  miejskich pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Celowość i możliwości produkcji w Polsce silników Euro 6 o pojemności 4-12 litrów zasilanych gazem ziemnym”

1210          Przerwa na kawę

1230          Sesja posterowa (hol I piętro)

1300          Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

Więcej informacji można znaleźć na stronie Sympozjum

Osoba wskazana do kontaktu: dr inż. Marcin K. Wojs tel. +48 22 234 83 92 e-mail: mpos@simr.pw.edu.pl