XXV Sympozjum Naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”

    
 

  

Instytut Pojazdów Politechniki Warszawskiej zaprasza na XXV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska”, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 roku.

Sympozjum organizowane przy współpracy z PTNSS, KONES i PTPE będzie miało miejsce w audytorium im. prof. Zbigniewa Osińskiego.

Ogólnopolskie Sympozja Naukowe, organizowane od 1993 roku przez Instytut Pojazdów, poświęcone są szeroko rozumianej problematyce powstawania i ograniczania emisji substancji szkodliwych z silników spalinowych, oraz skutkom zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka przez motoryzację. Sympozja te są miejscem spotkań specjalistów zajmujących się motoryzacyjnymi problemami ochrony środowiska w przemyśle, instytutach resortowych i uczelnianych. Ponadto służą wymianie informacji oraz integracji środowiska naukowego.
W bieżącym roku Sympozjum zostało podzielone na dwie części:
· część plenarną, w której będą wygłoszone przez pracowników wiodących ośrodków naukowych referaty zamawiane, dotyczące istotnych problemów rozwoju silników spalinowych i ich wpływu na środowisko naturalne,
· część posterową, w której przedstawiony będzie przegląd prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Zakładu Silników Spalinowych Instytutu Pojazdów z możliwością zaprezentowania prac leżących w tematyce Sympozjum autorów spoza Politechniki Warszawskiej. Wszystkie prezentowane postery przygotowane w języku angielskim oraz według wymagań Wydawnictwa (www.zeszyty.waw.pl) będą wydrukowane bezpłatnie w Zeszytach Naukowych Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Wzór posteru Sympozjum:

Wzor_postera_XXV (vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation, 381,30 kB)

 

Program Sympozjum

Sesja plenarna sala multimedialna (parter)

1030           Otwarcie Sympozjum – przewodniczący – prof. dr hab. inż. Stanisław W. Kruczyński

1035           Wystąpienie Dziekana Wydziału SiMR – prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

1040           Sesja plenarna – dr hab. inż. Piotr Orliński / dr inż. Dmytro Samoilenko

1040           dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW: „Wybrane aspekty wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na zdrowie człowieka.”

1110           Prof., Dr. Sc. Andriy Marchenko: „Научные исследования, проводимые на кафедре Двигателей внутреннего сгорания Национального технического университета “Харьковский политехнический институт” по грантам Министерства образования и науки Украины – Research works conducted at the Department of Internal Combustion Engines of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" on grants gained from the Ministry of Education and Science of Ukraine.”

1140           prof. dr hab. inż. dr h.c.  Jerzy Merkisz: „Specyficzne procedury badań emisji w rzeczywistych warunkach ruchu pojazdów.”

1210           dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. MCOŹE: „Wyzwania stawiane przed biopaliwami. Perspektywy rozwoju.”

1240           Przerwa na kawę

1250           Sesja posterowa (hol I piętro)

1320           Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

Sesja posterowa:

 1. Zdzisław Chłopek, Krystian Szczepański: Wpływ modeli ruchu pojazdów samochodowych na inwentaryzację emisji zanieczyszczeń.
 2. Zdzisław Chłopek, Krystian Szczepański: Ocena udziału pojazdów samochodowych w emisji zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych.
 3. Zdzisław Chłopek, Anna Olecka Krystian Szczepański: Inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych ze źródeł motoryzacyjnych w Polsce w 2015 r.
 4. Zdzisław Chłopek, Paulina Grzelak, Dagna Zakrzewska: Badania wpływu zastosowania estrów oleju rzepakowego na emisję zanieczyszczeń z silników spalinowych w warunkach symulujących użytkowanie trakcyjne.
 5. Zdzisław Chłopek, Paulina Grzelak, Izabela Samson-Bręk, Dagna Zakrzewska: Badania emisji zanieczyszczeń z zasilania silników spalinowych zasilanych paliwami metanowymi
  w statycznych i dynamicznych stanach pracy.
 6. Maciej Gis: Practical aspects of using methane fuels in road transport.
 7. Mieczysław Sikora, Mateusz Bednarski, Piotr Orliński, Marcin K. Wojs: Simulation studies of rate of heat release in compression ignition engine powered by sunflower methyl esters.
 8. Mateusz Bednarski, Piotr Orliński, Marcin K. Wojs, Mieczysław Sikora: Wpływ procesu  regeneracji układu zasilania na parametry pracy silnika o ZS.
 9. Andriy Prokhorenko, Dmytro Samoylenko, Serhiy Kravchenko, Igor Karyagin: IoT Solutions for Engine Test Bench.
 10. Zdzisław Chłopek, Jakub Lasocki: Dynamika wydzielania się ciepła w cylindrze silnika
  o zapłonie samoczynnym o wielofazowym wtrysku paliwa.
 11. Changchun Xu, Haengmuk Cho: A Study on the Designs of the Resonator for Reducing Resonance Noise of Intake System in Vehicle.
 12. Paweł Kruczyński, Piotr Orliński: Effect of the addition of ozone into CI engine intake on the concentration of toxic exhaust gas components.
 13. V.O Pylyov., O.M. Klymenko, R. Aryan, I.O. Mordvintseva: Development of the conceptual provisions for the pistons heat-stressed zones physical reliability ensuring.
 14. Anna Matuszewska, Marlena Owczuk, Jakub Lasocki: Badania oczyszczania biogazu pod kątem zastosowania go jako paliwa do silników spalinowych.
 15. Piotr Łagowski, Dariusz Kurczyński, Michał Warianek: Wykresy indykatorowe silnika Perkins 1104-E44TA zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i gazem ziemnym.
 16. Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Michał Warianek: Parametry procesu spalania w silniku Fiat 0,9 Twinair pracującego według wybranych charakterystyk obciążeniowych oraz zasilanego paliwami gazowymi LPG i CNG.
 17. Dariusz Kurczyński, Piotr Łagowski, Michał Warianek: Wskaźniki ekologiczne silnika Perkins 1104D-E44TA zasilanego dwupaliwowo i pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej.
 18. V.V. Pylyov, S.O. Kravchenko, O.U. Linkov: Simulation of the partially dynamic heat insulation phenomena in ICE cylinder.
 19. А.П.Марченко, Н.А.Ткачук, С.А.Кравченко, О.В.Веретельник: Технологические методы упрочнения элементов двигателей и агрегатов для специальной техники.
 20. Krystian Hennek, Mariusz Graba: Analiza porównawcza składu spalin oraz niektórych parametrów pracy doładowanego silnika ZI z nieszczelnością układu wydechowego.
 21. А. Osetrov, D. Alоkhin: Mathematical modelling of the combustion engine working process during NEDC car test cycle.
 22. Piotr Laskowski, Magdalena Zimakowska-Laskowska: The gap between the actual vehicle CO2 emission and laboratory testing.
 23. Stanisław W. Kruczyński, Wojciech Gis, Zbigniew Stępień, Dariusz Zin: Bioetanol jako komponent paliw do silników z zapłonem iskrowym.
 24. Stanisław W. Kruczyński, Wojciech Gis, Dariusz Zin: Przystosowanie silnika z zapłonem iskrowym do zasilania paliwami bioetanolowymi.