dr hab. inż. Piotr Orliński

Tytuł:

 • Dr hab. inż.

Stanowisko:

 • Adiunkt

Pracownik:

 • Naukowo-dydaktyczny

Zakład:

 • Silników Spalinowych

E-mail: 

Telefon: 

 • 22 234 8566

Pokój: 

 • 4.6.7

Profil w bazie USOSWEB (KONSULTACJE):

Tematyka badawcza: 

 • Badania procesu zasilania w tłokowych silnikach spalinowych,
 • Badania procesu spalania paliw pochodzenia naftowego i roślinnego w tłokowych silnikach spalinowych,
 • Badania emisji substancji szkodliwych,
 • Sterowanie i diagnostyka silników spalinowych,
 • Paliwa alternatywne ciekłe.

 

Publikacje: 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH (wybrane):

 1. Ambrozik A., Orliński P., Orliński S.: Influence of diesel engine fuelling with different fuels on self-ignition delay in aspect of ecology, Maintenance and Reliability 2003, No. 3, s. 50-55, ISSN 1507-2711,
 2. Ambrozik A., Kruczyński S., Orliński P., Orliński S.: Wpływ zasilania silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym paliwem mineralnym i roślinnym na prędkość narastania ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym oraz charakterystyki wydzielania ciepła, Journal of Kones 2005, Vol. 12, No. 1-2, s. 7-14, ISSN 1231-4005,
 3. Ambrozik A., Orliński P., Orliński S.: Influence of diesel engine fuelling with selected hydrocarbon and vegetable fuels on injection and self ignition angle delay, Silniki Spalinowe 2005, nr art. PTNSS P05-C024. s. 1-8, ISSN 0138-0346,
 4. Kruczyński S., Orliński P., Orliński S.: Wpływ FAEE i FAME na kąty rozpylenia strugi i opóźnienia samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym, Journal of Kones, Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 3 2008, s. 253-258, ISSN 1231-4005,
 5. Bocheński C. I., Kruczyński S. W., Orliński P., Ślęzak M.: Wpływ upraw i technologii tłoczenia oraz estryfikacji rzepaku na właściwości biopaliw, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 3(66)/2007, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s. 137-148, ISSN 1642-347X,
 6. Bocheński C. I., Kruczyński S. W., Orliński P., Ślęzak M.: Wpływ zastosowania biopaliw na właściwości eksploatacyjne silników spalinowych, Zeszyty Naukowe IP 3(66)/2007, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, s. 149-160, ISSN 1642-347X,
 7. Kruczyński S., Orliński P., Orliński S.: Wpływ zasilania paliwa mikroemulsyjnego na wybrane wskaźniki operacyjne i proces wtrysku silnika o zapłonie samoczynnym, Autobusy nr 5, 2009, s.26-30, ISSN 1509-5878,
 8. Kruczyński S., Orliński P., Orliński S.: Wpływ składu paliwa mikroemulsyjnego węglowodorowo-estrowo-etanolowego na wybrane parametry procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym, Journal of Kones, Powertrain and Transport, No. 3/2009, Vol. 16, s. 195-201, ISSN 1231-4005,
 9. Kruczyński S. W., Danilczyk W., Kamela W., Orliński S., Orliński P.: Wpływ dodatku etanolu do oleju napędowego na emisję cząstek stałych, Miesięcznik Nafta-Gaz, listopad 2009, s. 871-874, ISSN 0867-8871,
 10. Frydrych J., Jakubczyk D., Kołodziejczyk K., Kruczyński S. W., Orliński P.: Charakterystyka jakościowa oleju lniankowego pod kątem stosowania jako samoistne biopaliwo lub komponent paliwa do silników z zapłonem samoczynnym, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(82)/2011, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, s. 73-83, ISSN 1642-347X,
 11. Kruczyński S. W., Orliński P., Orliński S.: Wpływ właściwości paliw naturalnych i roślinnych na wskaźniki ekonomiczne, energetyczne i ekologiczne silnika rolniczego o zapłonie samoczynnym, Autobusy, 10/2011, s. 255-264, ISSN 1509-5878,
 12. Kruczyński S., Orliński P., Biernat K.: Fizykochemiczne właściwości mieszanek alkoholi z bioestrami oraz ich wpływ na emisję toksycznych składników spalin z silnika o zapłonie samoczynnym, Przemysł Chemiczny 91/2/2012, s.217-219, ISSN 0033-2496,
 13. Kruczyński S., Orliński P., Biernat K.: Olej lniankowy jako biopaliwo dla silników o zapłonie samoczynnym, Przemysł Chemiczny, 91/1/2012, s. 111-114, ISSN 0033-2496,
 14. Kamela W., Kruczyński W., Orliński P., Wojs M.: Ocena wpływu ładunku platyny na redukcję NOX w reaktorze Pt/Al2O3, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 1(87)/2012, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, s. 197-204, ISSN 1642-347X,
 15. Kruczyński S. W., Wojs M., Orliński P.: Ocena przemian tlenków azotu w utleniających reaktorach katalitycznych systemu filtrów cząstek stałych, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 1(87)/2012, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012, s. 205-212, ISSN 1642-347X,
 16. Orliński P.: The influence of camelina oil ester additive to diesel fuel on self-ignition angle in agricultural engine,  Journal of Kones 2013, Vol. 20, No. 2, s. 323-328, ISSN 1231-4005,
 17. Orliński P.: The effect of diesel fuel mixture and camelina oil ester on selected parameters of combustion process. Journal of Kones 2013, Vol. 20, No. 3, s. 291-298, ISSN 1231-4005,
 18. Orliński P., Wojs M., Orliński S. The effect of diesel fuel mixture and camelina oil ester on the process of fuel injection in traction engine, Journal of Kones 2013, Vol. 20, No. 1, s. 255-262, ISSN 1231-4005,
 19. Kruczyński S. W., Orliński P.: Combustion of methyl esters of various origins in the agricultural engine, w: Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, No. 20, 2013, ss. 483-491, ISSN 0971-4588, 
 20. Orliński P.: Ocena wpływu zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku na proces wydzielania ciepła w silniku rolniczym zasilanym biopaliwami, Logistyka 3/2014, s. 4843-4854, ISSN 1231-5478.
 21. Kruczyński S. W., Kołodziejczyk K., Orliński P., Kurczyna D.: Operationa parameters of fame under low temperature, Proceedings of the Institute of Vehicles 1(97) 2014, s. 131-138, ISSN 1642-347X,
 22. Kruczyński S. W., Orliński P., Wojs M. [i in.] : Ocena zjawiska spalania stukowego w dwupaliwowym silniku ciągnika rolniczego zasilanego dodatkowo biogazem, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, Vol. 162, No. 13, 2015, ss. 639-646, ISSN 2300-9896,
 23. Orliński P., Wojs M., Mazuruk P. [i in.]: Influence of biodiesel on injection nozzle coking, w: Combustion Engines, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych, vol. 162, No. 13, 2015, ss. 599-607, ISSN 2300-9896.
 24. Kruczyński S. W., Ślęzak M., Gis W., Orliński P.: Evaluation of the impact of combustion hydrogen addition on operating properties of self-ignition engine, Maintenance and Reliability, Vol. 18, No. 3, 2016, ss. 342-347, ISSN 1507-2711.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:

 1. Ambrozik A., Orliński P., Orliński S.: Porównanie opóźnienia samozapłonu paliwa węglowodorowego ONM City 50 z zastępczym paliwem roślinnym RosBioDiesel „RBD” na bazie charakterystyki zewnętrznej w aspekcie ochrony środowiska, Monografia pod redakcją Mieczysława Strusia nt. Paliwa roślinne do silników o ZS i eksploatacja zespołów napędowych-wybrane zagadnienia. Wrocław 2003, s. 130-135, ISBN 83-87-38-45-3,
 2. Kołodziejczyk K., Kruczyński S., Orliński P. [i in.] : Methyl esters of different origin as a fuel for Compression Ignition engines, w: Materials and processes for energy: communicating current research and technological developments / Mendez-Vilas Antonio ( red. ), 2013, Formatex Research Center, s. 289-296, ISBN 978-84-939843-7-3.

KSIĄŻKI AUTORSKIE:

Orliński P.: Wybrane zagadnienia procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach o zapłonie samoczynnym, 2013, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 144 s., ISBN 978-83-62805-92-1.

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE (wybrane)
 
Kierownik prac:

 1. kierownik projektu badawczego własnego nr N N504 4671 33 pt.: Wpływ zasilania silnika rolniczego paliwami E-diesel i BioE-diesel na wybrane parametry jego pracy, realizowany w latach 2007-2010, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 2. kierownik projektu badawczego własnego nr N N504 701340 pt.: Lnianka siewna jako paliwo do zasilania silników o zapłonie samoczynnym, realizowany w latach 2011-2014, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 3. kierownik pracy nr 504/G/1153/4990/000 pt.: Badania procesu zasilania paliwem silników pracujących z uwarstwioną mieszanką ubogą, realizowana w latach 2007-2008, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 4. kierownik pracy nr 504/G/1153/6990/001 pt.: Badanie własności komponentu GTL na parametry pracy silnika o ZS, realizowana w latach 2009-2010, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 5. kierownik pracy nr 504/6/1153/8990/001 pt.: Opracowanie metodyki badań paliw alternatywnych na silniku rolniczym o ZS, realizowana w latach 2010-2011, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.
 6. kierownik pracy nr 504/01750/1153/40.00101 pt.: Analiza problemu zastosowanie BioDME do zasilania silników o zapłonie samoczynnym, realizowana w latach 2015-2016, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska.

Wykonawca w pracach:

 1. Danilczyk W., Orliński P. i inni: Projekt rozwojowy nr N R 10 003406/2009 (508R 11536010000),  Opracowanie i wykonanie świecy zapłonowej do silnika zasilanego gazem ziemnym eksploatowanego w komunikacji publicznej, realizowany w latach 2009-2011, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska. Główny wykonawca.
 2. Kruczyński S., Orliński P. i inni: Eureka E! 5030 BIOGASFUEL pt.: Opracowanie i wdrożenie dwupaliwowego systemu zasilania silników o zapłonie samoczynnym biogazem rolniczym z pilotującą dawką paliwa ciekłego, realizowanego w latach 2011-2014, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska. Główny wykonawca projektu badawczego.
 3. Kruczyński S., Orliński P. i inni: Projekt rozwojowy nr R10 011 02 pt.: Opracowanie systemu oczyszczania gazów spalinowych silnika o zapłonie samoczynnym poprzez zastosowanie technologii ciągłej regeneracji filtra cząstek stałych, realizowanego w latach 2007-2010, Instytut Pojazdów, Wydział SiMR, Politechnika Warszawska. Wykonawca.
 4. Danilczyk W., Kruczyński S., Orliński P. i inni: „Rozwój nowych metod badań silników spalinowych”. Praca statutowa IP PW realizowana w 2010 r., Wykonawca.
 5. Pawlak G., Kruczyński S., Orliński P. i inni: „Budowa i testowanie stanowiska z silnikiem ZS przystosowanym do zasilania paliwem gazowym”. Praca statutowa IP PW realizowana w 2011 r. Wykonawca.
 6. Kamela W., Kruczyński S. Orliński P. i inni: „Badania procesu selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem w gazach wylotowych silnika o zapłonie samoczynnym”. Projekt MNiSW nr N509 403236 realizowany w latach 2009-2012. Główny wykonawca.

 
 NAGRODY, ODZNACZENIA:
 

 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2008 roku,
 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2010 roku,
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej II stopnia za osiągnięcia naukowe w 2013 roku,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Srebrny Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:
 

 • członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych,
 • członek Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych,
 • członek Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.

 
PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ:

 • magister – 2000 - Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Budowa i Eksploatacja Maszyn,
 • doktor – 2006 - Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn, Budowa i Eksploatacja Maszyn,
 • doktor habilitowany – 2014 - Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Budowa i Eksploatacja Maszyn.