prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

Tytuł/stopień:

 • prof. dr hab. inż.

Funkcja wydziałowa: 

 • Dziekan Wydziału

Stanowisko:

 • profesor

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8118

Pokój: 

 • 1.3A

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Profil w bazie Mechatronika:

Miejsce zatrudnienia, członkostwa i funkcje oraz zajmowane stanowiska:

 1. Politechnika Warszawska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Instytut Pojazdów;
  stanowisko: dyrektor
  ul. L. Narbutta 84, Gmach Samochodów i Ciągników, 02-524 Warszawa
 2. Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV Nauk Technicznych; Komitet Budowy Maszyn;
  stanowisko: członek prezydium
  al. Jana Pawła II 37 (Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny
  Politechniki Krakowskiej), 31-864 Kraków

Informacje o liczbie cytowań oraz indeksie H dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu):

 • łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań: 38
 • indeks H (wg Web of Science): 3

Przebieg kariery naukowej:

Uzyskane stopnie naukowe:

 • magistra - 1973 - Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Maszyny Robocze Ciężkie,
 • doktora - 1977 - Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Budowa i Eksploatacja Maszyn,
 • doktora habilitowanego - 1995 - Politechnika Warszawska, Wydział SiMR, Budowa i Eksploatacja Maszyn,
 • profesora - 2002 - Specjalność: Budowa i Eksploatacja Maszyn
 • profesora zwyczajnego - 2009

Najważniejsze publikacje:

publikacja Lista JCR impact factor liczba cytowań
Jasiński M., Radkowski S, Use of the higher spectra in the low-amplitude fatigue testing, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 25, No. 2, February 2011, pp. 704-716, doi:10.1016/j.ymssp.2010.06.001, 2011 TAK 1.762 -
Jasiński M., Radkowski S., Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox. Engineering Asset Lifecycle Management,
2010, Part 19, pp. 651-660, DOI: 10.1007/978-0-85729-320-6_76
- - -
Gumiński R., Radkowski S.: Prognosis of Gear Fatigue Crack Using Vibroacoustic Signal. Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, 2010, pp. 81 – 20 pkt TAK 0.552 -
Radkowski S.: Use of vibroacoustic diagnostic in proactive maintenance strategy. Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, 2010, pp. 58 – 20 pkt. TAK 0.552 -
DEUSZKIEWICZ P., RADKOWSKI S. ON-LINE CONDITION MONITORING OF A POWER TRANSMISSION OF A RAIL VEHICLE, Mechanical Systems and Signal Procesing 2003,17(6), 1321-1334 TAK 2.21 11
Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Impact of different factors on relationship between stress and eigenmagnetic field in steel specimen. IEEE Transactions on Magnetics Vol. 48, Issue 3, 2012. TAK 1.06 -
Radkowski S., Vibro-acoustic diagnostics of low-energy stage of failures evolution, PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING Volume: 223 Issue: G5 Pages: 589-597 TAk 1.05 -
Radkowski S. Non-linearity and intermodulation phenomena tracking as a method for detecting early stages of gear failures, INSIGHT Volume: 50 Issue: 8 Pages: 419-422, Published: AUG 2008 TAK 0.62 2
Dybala J., Radkowski S., Geometrical method of selection of features of diagnostic signals, MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING Volume: 21 Issue: 2 Pages: 761-779, 2007 32 TAK 2.84 7
Stanisław RADKOWSKI, Krzysztof SZCZUROWSKI: Use of vibroacoustic signals for diagnosis of prestressed structures. Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, Vol. 14, No. 1, 2012, str. 84-91 TAK 0.319 -

Wykonawca lub kierownik w projektach badawczych:

 • Tytuł: Modelowo wsparta prognoza destrukcji układu jako podstawa nowej strategii eksploatacji
  Numer projektu: 4 T07B 030 29 
  Źródło finansowania: grant KBN
  Lata i miejsce realizacji: 2005-2008
  Charakter udziału: konsultant projektu
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - Radkowski S., Zawisza M., Wykorzystanie modeli diagnostycznych we wspartych analizą ryzyka procedurach utrzymania maszyn”, Diagnostyka, 2005, vol. 36, str. 7-12.
  - Radkowski S., Zawisza M., Forecast of a system’s destruction as the basis for a new strategy of system operation.”, International Institute of Acoustics and Vibration Proceedings of the Thirteenth International Congress on Sound and Vibration (ICSV13), Wiedeń 2006.
  - Radkowski S., Wykorzystanie informacji diagnostycznej w zorientowanej na bezpieczeństwo eksploatacji maszyn”, Diagnostyka ‘2 (38)/2006 str 85-92.
   
 • Tytuł: Prognozowanie i analiza gigacyklowej trwałości zmęczeniowej metodami diagnostyki wibroakustycznej 
  Numer projektu: T07B 021 30
  Źródło finansowania: grant KBN
  Lata i miejsce realizacji: 2006-2009, Politechnika Warszawska
  Charakter udziału: konsultant projektu
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - Gumiński R. Jasiński M., Radkowski S., Small-sized test bed for diagnosing the gigacycle fatigue processes, Diagnostyka Vol. 45, Nr 1, 2008, str. 5÷10.
  - Jasiński M., Radkowski S., Use of the Contactless Measurement Method in the Frequency-Control System of the Gigacycle Fatigue Test. Proceedings of the Symposium Plasticity 2009, St Thomas, Virgin Islands, USA, 2009.
  - Jasiński M., Radkowski S., Use of the higher spectra and the Wigner’s analysis in the gigacycle fatigue testing. Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 730÷743.
  - Jasiński M., Radkowski S., Use of reduction of dimensionality in evaluation of fatigue-related failures in a power unit of a suburban train” The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The 4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007 Harrogate, UK. pp. 835-844, 2007.
   
 • Tytuł: Metoda monitoringu wczesnych faz rozwoju uszkodzeń pojazdów szynowych
  Numer projektu: 4 T12C 07428
  Źródło finansowania: grant KBN
  Lata i miejsce realizacji: 2005-2007
  Charakter udziału: kierownik projektu
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - RADKOWSKI S., “Pattern recognition as the of Failure development diagnosing of vehicle power unit system.” Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol 13, No 3, pp331-338, 2006
  - S. RADKOWSKI „Use of vibroacoustical signal in detection early stages of failures” Eksploatacja i Niezawodność nr 3/2007 str. 11-18
  - S. RADKOWSKI “Nonlinearity and intermodulation phenomena tracking as a method for detecting early stages of gear failures.” The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The 4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007 Harrogate, UK. pp. 1625-1634
  - J. DYBAŁA, S. GONTARZ, S. RADKOWSKI “Use of information embedded in vibroacoustic signal to crack evolution tracking of gear failure.” The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The 4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007 Harrogate, UK. pp. 553-564
  - R. GUMIŃSKI, S. RADKOWSKI “On certain problems of adopting an a priori distribution in the process of bayesian updating.” , 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 70-74
   
 • Tytuł: Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu obrazów wczesnych faz uszkodzeń
  Numer projektu: 4 T07B 013 26
  Źródło finansowania: grant KBN
  Lata i miejsce realizacji: 2006-2008
  Charakter udziału: konsultant projektu
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - Stanisław RADKOWSKI, Maciej ZAWISZA Use of vibroacoustic signal for evaluation of fatigue-related damage of toothed gears. 17th International Congress “CONDITION MONITORING AND DIAGNOSTIC ENGINEERING MANAGEMENT” (COMADEM 2004), Cambridge, 23-25.08.2004. Published by COMADEM INTERNATIONAL, Birmingham, str. 125-134.
  - Jacek DYBAŁA, Stanisław RADKOWSKI, Wykorzystanie sieci neuronowych CP w wibroakustycznej diagnostyce uszkodzeń przekładni zębatej, Diagnostyka, 2004, vol. 31, str. 59-66. 
  - Jacek DYBAŁA, Stanisław RADKOWSKI, Using of geometrical method of feature selection in time-frequency analysis of vibroacoustic signals. Twelfth International Congress on Sound and Vibration, ICSV12, Lisbon, 11-14 July 2005. 
  - Jacek DYBAŁA, O metodach ślepego przetwarzania sygnałów diagnostycznych. Diagnostyka, 2005, vol. 36, str. 53-60
  - Jacek DYBAŁA , Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, The pattern recognition in analysis of vibroacoustic signal, The Thirteenth International Congress of Sound and Vibration. ICSV13, Vienna, 2-6 July 2006. CD
  - Jacek DYBAŁA, Stanisław RADKOWSKI, Geometrical method of selection of features of diagnostic signals., Mechanical Systems and Signal Processing, February 2007, Volume 21, Issue 2, Pages 761-779.
   
 • Tytuł: Structural condition evaluation of prestressed concrete structures based on acoustic and vibroacoustic monitoring 
  Numer projektu: COST Action 534, Working Group 3 - Group Project 4
  Źródło finansowania: 7 Europejski Program Ramowy
  Lata i miejsce realizacji: 2004-
  Charakter udziału: koordynator grupy, członek komitetu sterującego
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - Gałęzia A., Radkowski S., Mączak J., Szczurowski K., Final report of COST ACTION 534. New materials, Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials, Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. COST Office 2009, str. 194÷202, 2009
  - Stanisław RADKOWSKI, Wojciech MANAJ, Krzysztof KURZYDŁOWSKI wspólautor rozdziału 3.5.6: Ultrasonic techniques w Rob POLDER i inni: COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 202÷205.
 • Tytuł: Wykorzystanie zaawansowanych metod przetwarzania sygnałów w wykrywaniu wczesnych faz uszkodzeń maszyn
  Numer projektu: Grecja/296/2006
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Lata i miejsce realizacji: 2006-2007
  Charakter udziału: kierownik projektu
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - S. GONTARZ, S. RADKOWSKI, “Use of LabVIEW platform for empirical components detection” 6th International Seminar On Technical System Degradation Problems, Liptowski Mikulasz 11-14 kwietnia 2007 str. 103-107
   
 • Tytuł: Inteligentne metody klasyfikacji uszkodzeń maszyn.
  Numer projektu: projekt badawczy specjalny: Chiny/52/2007
  Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Lata i miejsce realizacji: 2007-2009
  Charakter udziału: wykonawca
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - Jacek DYBAŁA, Stanisław RADKOWSKI, Geometrical method of selection of features of diagnostic signals, Mechanical Systems and Signal Processing, February 2007, Volume 21, Issue 2, Pages 761-779
  - Stanisław RADKOWSKI, Use of vibroacoustical signal in detection early stages of failures, Eksploatacja i Niezawodność nr 3/2007 str. 11-18
  - Jacek DYBAŁA, Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI, Use of information embedded in vibroacoustic signal to crack evolution tracking of gear failure, The 2nd World Congress on Engineering Asset Management (EAM) and The 4th International Conference on Condition Monitoring, 11-14 June 2007 Harrogate, UK. pp. 553-564
  - Stanisław RADKOWSKI, Vibroacoustic monitoring of mechanical systems for proactive maintenance, Diagnostyka, Vol. 47, No. 3, 2008, str. 157÷164. (Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008)
  - Stanisław RADKOWSKI, Vibro-acoustic diagnostics of low energy stage of failures evolution, Proceedings of Fifth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Edinburgh, Scotland, UK, 2008
  - Jacek DYBAŁA, Use of task-oriented dynamic resampling in reduction of signal non-stationarity, Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 25÷30
   
 • Tytuł: Modelowo wsparte diagnozowanie stanu technicznego maszyn oraz krytycznych elementów obiektów infrastruktury
  Numer projektu: N 504-488934
  Źródło finansowania: grant MNiSW
  Lata i miejsce realizacji: 2008-2010
  Charakter udziału: wykonawca
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Krzysztof SZCZUROWSKI: A method of stress distribution assessment in prestressed structures. 7th International Seminar on Technical System Degradation Problems, Liptovský Mikuláš, 26÷29.03.2008.
  - Jędrzej MĄCZAK: Use Of The GPS Receivers For Data Synchronization In Distributed Signal Acquisition Systems. Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008.
  - Jędrzej MĄCZAK: The concept of the distributed diagnostic system for structural health monitoring of critical elements of infrastructure objects. Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China.
  - Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Shape of specimen impact on interaction between earth and eigenmagnetic fields during the tension test. Proceedings of the 4rd World Congress on Engineering Asset Management (WCEAM 2009), 27÷30 September, 2009, Athens, Greece, str. 29.
  - Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Histereza jako podstawa modelu diagnostycznego. XXXVII Ogólnopolskie Sympozjum DIAGNOSTYKA MASZYN – Wisła 2010r., str. 44.
  - Jędrzej MĄCZAK: The influence of environmental conditions on vibroacoustic signal parameters generated by the prestressed concrete structures. Acta Acoustica united with Acustica, Vol. 96, Suppl. 1, 2010, pp. 59.
  - Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI: Badanie wpływu zmiennych warunków otoczenia na odpowiedź dynamiczną konstrukcji z betonów sprężonych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010.
   
 • Tytuł: Wykorzystanie multisensorycznej stacji monitoringu w diagnozowaniu stanu technicznego i zachowania przemieszczających się obiektów technicznych
  Numer projektu: N N504 402935
  Źródło finansowania: grant MNiSW
  Lata i miejsce realizacji: 2008-2011
  Charakter udziału: wykonawca
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - Jacek DYBAŁA: Use of task-oriented dynamic resampling in reduction of signal non-stationarity. Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 25÷30.
  - Jacek DYBAŁA: Application of geometrical feature selection method to machinery state recognition. Proceedings of the 3rd World Congress on Engineering Asset Management and Intelligent Maintenance Systems Conference (WCEAM-IMS 2008), 27÷30 October, 2008, Beijing, China, str. 442÷447 (CD-ROM).
  - Jacek DYBAŁA, Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Doppler’s effect as diagnostic information in the acoustic signal. Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 67÷78
  - Jędrzej MĄCZAK, Jacek DYBAŁA, Adam GAŁĘZIA: Verification of Doppler effect removal method for the needs of pass-by railway condition monitoring system. Diagnostyka Vol. 48, Nr 4, 2008, str. 5÷8.
  - Jacek DYBAŁA: Rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem neuronowego klasyfikatora NBV. Diagnostyka, Nr 3(51), 2009, str. 105-112.
  - Jacek DYBAŁA: Comparative Analysis of Support Vector Machine and Nearest Boundary Vector Classifier. 8th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety (ICRMS'2009), Chengdu, China, 20-24.07.2009
  - Jakub KOMODA, Jacek DYBAŁA: Image change detection as a supplement for adaptive cruise control with stop&go functionality., Diagnostyka, 4(56), 2010,pp. 43÷47.
   
 • Tytuł: Proaktywna strategia eksploatacji w systemie transportowym
  Numer projektu: N N509 289235
  Źródło finansowania: grant MNiSW
  Lata i miejsce realizacji: 2008-2011
  Charakter udziału: kierownik projektu
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of bispectral-based fault detection method in the vibroacoustic diagnosis of the gearbox. Engineering Asset Lifecycle Management, 2010, Part 19, pp. 651-660, DOI: 10.1007/978-0-85729-320-6_76
  - Stanisław RADKOWSKI: Vibroacoustic monitoring of mechanical systems for proactive maintenance. Diagnostyka, Vol. 47, No. 3, 2008, str. 157÷164. (Proc. of 4th International Congress on Technical Diagnostics, Olsztyn, 9÷12.09.2008)
  - Stanisław RADKOWSKI , Maciej ZAWISZA: Failure Oriented Diagnostic Models in Condition Monitoring. Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, str. 93÷98.
  - Stanisław RADKOWSKI: Vibro-acoustic diagnostics of low-energy stage of failure evolution. Proc. IMechE, Vol. 223 (G5), 2009, str. 589÷597. 20 pkt. (Impact Factor 1.05)
  - Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI: Nonlinearity and intermodulation phenomena tracking as a method for detecting early stages of gear failures. Archives of transport, Vol. XXII, No 4, 2010, pp. 447÷462.
  - Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI: Use of the higher spectra in the low-amplitude fatigue testing. MSSP Vol. 25, No. 2, February 2011, pp. 704-716, doi:10.1016/j.ymssp.2010.06.001 – 32 pkt. (Impact Factor 1.762)
   
 • Tytuł: MONIT - Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności
  Numer projektu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
  Źródło finansowania: Projekt strukturalny finansowany ze środków Unii Europejskiej
  Lata i miejsce realizacji: 2008-2012
  Charakter udziału: koordynator zadania
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Diagnostic model based on hysteresis. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 98-99.
  - Gontarz S., Mączak J., Radkowski S. COMPARATIVE TESTING OF STRAIN GAUGE AND MAGNETIC FIELD MEASUREMENTS OF STEEL STRUCTURES. Proc. of X International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 27-30.2011r., str. 124-125.
  - Małgorzata Kujawińska, Stanisław Radkowski, Grzegorz Dymny, Szymon Gontarz, Krzysztof Malowany, Jędrzej Mączak: Experimental comparative testing of Digital Image Correlation technique with strain gauge and magnetic field measurements of steel structures. The Eighth International Conference on Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, 20-22 June 2011, Cardiff, UK
  - Szymon GONTARZ, Stanisław RADKOWSKI: Impact of different factors on relationship between stress and eigenmagnetic field in steel specimen. IEEE Transactions on Magnetics Vol. 48, Issue 3, 2012. – 27 pkt
   
 • Tytuł: MID-MOD
  Numer projektu: europejski projekt badawczy MID-MOD „Mid-frequency vibro-acoustic modelling tools – Innovative CAE methodologies to strengthen European competitiveness”, Europejski projekt badawczy realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej
  Źródło finansowania: 7 Program Ramowy Unii Europejskiej
  Lata i miejsce realizacji: 2009-2011
  Charakter udziału: członek komitetu sterującego
  Wykaz najważniejszych publikacji:
  - Gałęzia A., Gumiński R., Radkowski S., Summary of measurement tasks performed in framework of MID-MOD project. Zeszyty Naukowe IP, Nr. 5(86), 2011, str. 51÷60
  - GAŁĘZIA A., GUMIŃSKI R., RADKOWSKI S.: Utilization of validation tasks in mid-mod project operating within a framework of fp7. Proc. of IX International Technical Systems Degradation Conference, Liptovský Mikuláš, April 7-10.2010r., str. 95-96.
   
 • Tytuł: Kogeneracyjne zwiększenie efektywności energetycznej wielopaliwowego silnika spalinowego z wykorzystaniem kryteriów minimalizacji aktywności wibroakustycznej i zagrożeń środowiskowych
  Numer projektu: N N509 520940
  Źródło finansowania: Narodowym Centrum Nauki
  Lata i miejsce realizacji: 2011-2013 
  Charakter udziału: kierownik projektu
  Wykaz najważniejszych publikacji:
   
 • 2002-Wykorzystanie informacji zawartej w sygnale wibroakustycznym do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w przekładni zębatej (promotorski)
 • 2002-Empiryczne modele w szczegółowej diagnostyce przekładni zębatych (promotorski)
 • 2006-Wykorzystanie informacji diagnostycznej w analizie ryzyka technicznego-promotorski.
 • 2007-Wykorzystanie zaawansowanych metod przetwarzania sygnału w wykrywaniu wczesnych faz uszkodzeń maszyn

Staż zagraniczny:

 • Szwajcaria ETH Zürich staż naukowy 1979 – 1980
 • Niemcy Hochschule für Verkehrwesen TU Drezden zaoczny staż habilitacyjny 1989 – 1991 (wielokrotne wyjazdy naukowo – konsultacyjne)
 • Grecja National Technical University of Athens visiting profesor 3. X. - 10. X. 2007

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, członek Zarządu Głównego od 2000
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, prezes Zarządu Głównego w latach 2003-2009
 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek od 1976
 • Polskie Towarzystwo Pojazdów Ekologicznych, wiceprezes Zarządu Głównego od 1999
 • International Institute of Acoustics and Vibration, od 1995 członek IIAV
 • Sekcja Podstaw Eksploatacji KBM PAN, przewodniczący Sekcji od 2007r.
 • Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, sekretarz
 • Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członek
 • Komitetu Programowego Wydawnictwa Katedry Robotyki i Dynamiki Maszyn AGH, członek od 2000r.
 • Rady Programowej "Diagnostyki", członek
 • International Society of Condition Monitoing, członek
 • Board of Reviewers czasopism Machine Dynamics Problems, członek od 1995r
 • Zespół naukowy Analizy Ryzyka i Diagnostyki Wibroakustycznej, kierownik od 1995 do 2008
 • Sekcja "Systemów i środków transportu" na czas trwania XX konkursu projektów badawczych KBN, członek
 • Sekcji "Eksploatacji, wibroakustyki i diagnostyki maszyn i systemów"" na czas trwania XXII i XXIII konkursów projektów badawczych KBN, członek
 • Management Committee and group project lider w europejskim programie współpracy COST, Akcja 534 (New Materials and Systems for Prestressed Concrete Structures) - 2004-2007, członek
 • Steering Committee projektu MID-MOD w ramach PR7, członek
 • Gupa robocza OECD – Heavy Vehicles, członek
 • Senat PW w okresie kadencyjnym 1999-2002 oraz 2002-2005, członek
 • Zespół dydaktyczy PKMiE w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn PW od 1995 do 2008, zastępca kierownika

Uczestnik w komitach naukowych uznanych konferencji międzynarodowych

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Międzynarodowego Kongresu Diagnostyki „DIAGNOSTYKA 2000". - 1998
 • International Advisory Committee, Comadem International and The Institution of Electrical Engineers
 • The 17th International Congress & Exhibition on Condition Monitoring And Diagnostic Engineering
 • Management, COMADEM 2004 International, Cambridge, UK, 23rd to 25th August 2004
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Condition Monitoring (od 2008)
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego World Congress on Engineering Asset Management (od 2008)
 • Członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego Konferencji WCEAM: World Congress on Engineering Asset Management, Grecja, Ateny 2009
 • Inicjator i współprzewodniczący Komitetu Naukowego corocznego Międzynarodowego Seminarium Degradacji Systemów Technicznych (od I do XI)

Osiągnięcia naukowe
Prace naukowe:

 • Gumowe elementy sprężyste, Seria Monografie PKM, PWN Warszawa 1989 (współautorstwo)
 • Tłumienie drgań, PWN 1997 (współautorstwo)
 • Damping of Vibrations, A.A. Balkema, Rotterdam 1998 (współautorstwo)
 • Dynamika przekładni zębatych, Badania i symulacja w projektowaniu eksploatacyjnie zorientowanym, ITE, Radom 2000 (wsp&´łautorstwo)
 • Kształtowanie właściwości wibroakustycznych elementów i zespołów maszyn (uwagi metodyczne), SiMR PW 2000 (współautorstwo)
 • Diagnostyka wibroakustyczna uszkodzeń niskoenergetycznych, ITE, Radom 2002 (autor)
 • Podstawy Bezpiecznej Techniki – Oficyna Wydawnicza PW 2003 (autor)
 • Analiza Ryzyka i Diagnostyka Procesów degradacyjnych i zmęczeniowych IPBM PW 2004 (edytor)
 • Inżyniera Diagnostyki Maszyn ITE, Radom 2004 (autor rozdziału R.1 część II str. 529-544)
 • Wykorzystanie sygnału wibroakustycznego w analizie ryzyka technicznego ITE, Radom 2006 (współautor)
 • Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej Gliwice 2008 (współautor)

Patenty:

 • Pierścień dociskowy urządzenia do badań własności smarnościowych i zjawisk tarcia (współautorstwo)
 • Urządzenie do badania właściwości smarnościowych smarów i olejów oraz zjawisk tarcia (współautorstwo)
 • Sposób wyciszania komór silnikowych o osłonach płaskich lub odcinkami płaskich w maszynach do robót ziemnych (współautorstwo)
 • Sposób oceny dokładności wykonania i stanu zużycia eksploatacyjnego przekładni zębatych (współautorstwo)

Wdrożenia:

 • Komora bezechowa do pomiaru charakterystyk sygnałów dźwiękowych (1990-1993 r.)
 • Urządzenie do badania własności nasion (precyzyjna komora klimatyzacyjna) - kiełkownik „K92" (1994 r.)
 • Opracowanie metodyki konstruowania, wytwarzania i badań przekładni zębatych walcowych o obniżonym poziomie hałasu dla potrzeb zakładu BEFARED S.A. (1996-1998 r.)
 • Stanowisko do badania wielkomomentowych przekładni zębatych (1999 r.)
 • Modernizacja stanowiska mocy krążącej do badań trwałościowych kół zębatych (2001 r.)
 • Rozproszony system diagnostyczny układu głównego przewietrzania kopalni miedzi (2003-2006 r.)

Najważniejsze międzynarodowe i prestiżowe polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań:

 • Nagroda Rektora PW za osiągnięcia naukowe 1985
 • Zespołowa nagroda Ministra III stopnia za prace "Obniżenie hałasu i drgań wybranych maszyn roboczych" Warszawa 1986
 • Zespołowa nagroda Ministra II stopnia za książkę "Gumowe elementy sprężyste" Warszawa 1990
 • Nagroda Indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej 1991
 • Zespołowa nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne, Warszawa,1996.
 • Indywidualna nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe Warszawa 1997
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe 1999
 • Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia naukowe Katowice 2001
 • Indywidualna nagroda stopnia I Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe Warszawa 2003
 • Zespołowa nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe Warszawa 2006
 • Zespołowa nagroda stopnia II Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe Warszawa 2007
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2007-2008,Warszawa, 2009.
 • Wyróżnienie „Złotą Kredą 2010” przyznane przez studentów, Warszawa 2010

Publikacje: 

 1. Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of the higher spectra in the low-amplitude fatigue testing, Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 25, No. 2, February 2011, pp. 704-716, doi:10.1016/j.ymssp.2010.06.001, 2011
 2. Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Zastosowanie widm wyższych rzędów w detekcji nieliniowości systemów, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 65÷72., 2010
 3. Stanisław RADKOWSKI, COST ACTION 534, , 2009
 4. Stanisław RADKOWSKI, Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Krzysztof SZCZUROWSKI, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 194÷202, 2009
 5. Stanisław RADKOWSKI, Wojciech MANAJ, Krzysztof KURZYDŁOWSKI, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures, COST ACTION 534. New materials,Systems, Methods and Concepts for Prestressed Conrete Structures. Final report. COST Office 2009, str. 202÷205., 2009
 6. Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Examination of the impact of amplitude-modulated vibration on the course of a fatigue test (HCF), Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, str. 35÷40, 2009
 7. Stanisław RADKOWSKI , Maciej ZAWISZA, Failure Oriented Diagnostic Models in Condition Monitoring, Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, 2009, str. 93÷98, 2009
 8. Szymon GONTARZ, Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI, Use of Hilbert-Huang transform of a vibroacoustic signal in the research related to the gigacycle fatigue process, Diagnostyka Vol. 52, Nr 4, str. 85÷92, 2009
 9. Adam GAŁĘZIA, Jędrzej MĄCZAK, Stanisław RADKOWSKI, Wielozadaniowa autonomiczna platform transportowa – przegląd rozwiązań, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 3(75), 2009, str. 27÷38, 2009
 10. Dybała J., Gontarz Sz., Radkowski S., Doppler’s Effect As Diagnostic Information In The Acoustic Signal, Diagnostyka, Nr 4(48), pp. 67-77, 2008