mgr inż. Janusz Pokorski

Tytuł/stopień:

 • mgr inż

Funkcja:

 • Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

Stanowisko:

 • starszy wykładowca

Pracownik:

 • dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8507 
 • +48 885 880 043

Pokój: 

 • 2.18
 • 1.0J

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE):

Tematyka badawcza: 

 • Modelowanie, badania symulacyjne i badania eksperymentalne układów mechatronicznych, w szczególności pojazdów samochodowych i ich zespołów.
 • Przetwarzanie i analiza komputerowa cyfrowych sygnałów pomiarowych.
 • Projektowanie i opracowywanie oprogramowania mikroprocesorowych układów pomiarowo-sterujących, w tym - stanowisk do badania pojazdów samochodowych.
 • Konstruowanie i wytwarzanie zespołów pojazdów samochodowych.
 • Zawieszenia aktywne i sterowanie mikroprocesorowe w pojazdach samochodowych. Symulatory jazdy samochodem.

Publikacje: 

 1. Kamiński E., Pokorski J.: „Dynamika zawieszeń i układów napędowych pojazdów samochodowych. WKŁ. Warszawa 1983.
 2. Kamiński E., Pokorski J.: „Dynamical Analysis of Multi_Axle Suspension with a Hydraulic System of Load Equalization”. Proc. of the XIth Conference “Dynamics of Machines”. Liblice-Prague 1977.
 3. Kamiński E., Pokorski J.: „Pewna metoda obliczania gęstości widmowych wielowejściowych układów dynamicznych z liniowo zależnymi losowymi oddziaływaniami zewnętrznymi”. Archiwum Budowy Maszyn, XXV, Z.4, 1978.
 4. Pokorski J.: „Hydropneumatyczne zawieszenie aktywne samochodu osobowego”, Materiały z Ogólnopolskiego Seminarium "Problemy Komfortu Jazdy". Zeszyty Instytutu Pojazdów 5/94 s. 23-34. Oficyna Wydawnicza PW,1994.
 5. Grąziewicz K., Pokorski J.: „Układ pomiarowo-sterujący symulatora jazdy samochodem, wykorzystujący technologię komputerów osobistych”. Zeszyty Instytutu Pojazdów 4(34)/99, s.61-68. Politechnika Warszawska, 1999r.
 6. Szwabik B., Mechowski T., Pokorski J.: Effecctive Method of Determining Dynamic Chatacteristics of Road Pavement Friction”. Międzynarodowa Konferencja „2nd Eurasphalt & Eurobitume Congress”, Barcelona 2000.
 7. Pokorski J., Rawski F.: „Uniwersalny mikroprocesorowy sterownik laboratoryjny”. 28th International Scientific Conference on Combustion Engines KONES 2002, 8-11 september 2002, Jurata. Conference Proceedings, pp. 204-207.
 8. Bieliński M., Pokorski J.: „System pomiarowy do badania stateczności ruchu pojazdu”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 4(51)/2003, s.17-30. Politechnika Warszawska, 2003r.
 9. Grzesikiewicz W., Pokorski J.: „Modeling of Tangential Interaction between Braking Wheel and Road Pavement in Aspect of Friction Coefficient Measurement”. Materiały z X Międzynarodowej Konferencji „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”, s.585-592. Kielce 2004, IBDiM 2004r.
 10. Pokorski J, Reński A., Sar H. „Investigation of tyre-to-road adhesion in dynamic braking conditions”, Machine Dynamics Research Vol. 34 No 2 pp.98-108. Warsaw University of Technology 2010.