dr inż. Wojciech Kamela

Tytuł/stopień:

 • dr inż.

Stanowisko:

 • adiunkt

Pracownik:

 • badawczo-dydaktyczny

Zakład:

E-mail: 

Telefon: 

 • +48 22 234 8781

Pokój: 

 • 4.6.1

Profil w bazie USOSWEB (w tym KONSULTACJE): 

Tematyka badawcza: 

 • Badania emisji substancji szkodliwych
 • Diagnostyka silników spalinowych
 • Badania paliw alternatywnych

Publikacje: 

 1. Kruczyński S., Danilczyk W., Kamela W, Darkowski A, Księżopolska M.: Analiza porównawcza własności reaktorów-pułapek tlenków azotu zawierających tlenek magnezu i glinian baru. Journal of KONES, Vol. 13 No.3, ISSN 1231-4005, str: 155-165, Warsaw 2006
 2. Kruczyński S., Danilczyk W., Kamela W.: Ocena wpływu temperatury oraz cyklu pracy na właściwości katalityczne wybranych reaktorów pułapek tlenków azotu. Combustion Engines PTNSS-2007-SC3 (2007-SC3-044), ISSN 0138-0346, str: 128-136, Kraków 2007
 3. Kruczyński S., Kamela W., Tomaszewski D.: Monitorowanie pracy trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego na podstawie sygnałów z czujnika tlenu. Combustion Engines PTNSS-2007-SC3 (2007-SC3-048), ISSN 0138-0346, str: 326-332, Kraków 2007
 4. Kruczyński S., Danilczyk W., Kamela W.: Wpływ procesu rozgrzewania się silnika o zapłonie iskrowym na konwersję substancji szkodliwych w trójfunkcyjnym reaktorze katalitycznym. Journal of KONES, Vol. 14 No.3, ISSN 1231-4005, str: 319-329, Warsaw 2007
 5. Kruczyński S., Kamela W., Tomaszewski D.: Aktywna metoda monitorowania pracy trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego z wykorzystaniem szerokozakresowego sensora składu mieszanki palnej. Journal of KONES, Vol. 14 No.4, ISSN 1231-4005, str: 225-232, Warsaw 2007
 6. Kruczyński S., Kamela W., Mleczko P.: Analiza własciwości katalitycznych reaktorów platynowych do silników o zapłonie samoczynnym. Journal of KONES, Vol. 15 No.2, ISSN 1231-4005, Warsaw 2008
 7. Kruczyński S., Danilczyk W., Kamela W., Orliński S., Orliński P.: Wpływ dodatku etanolu do oleju napędowego na emisję cząstek stałych. Miesięcznik Nafta-Gaz, ISSN 0867-8871, str: 871-874, 2009
 8. Kruczyński S., Danilczyk W., Kamela W.: Wpływ zawartości składników aktywnych na właściwości katalityczne reaktorów pułapek tlenków azotu. Combustion Engines PTNSS-2009-SC2 (PTNSS-2009-SC-061), ISSN 0138-0346, str: 145-151, Opole 2009
 9. Kruczyński S., Danilczyk W., Kamela W.: Mikroemulsje paliwowo wodne do zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym. Combustion Engines PTNSS-2009-SC2 (PTNSS-2009-SC-061), ISSN 0138-0346, str: 353-359, Opole 2009
 10. Kruczyński S., Kamela W., Hoffman P.: Metody ograniczania emisji tlenków azotu NOx w spalinach zawierających nadmiar tlenu. Zeszyty naukowe Instytutu Pojazdów 2(78)/2010, ISSN 1642-347X, str: 5-12, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej 2010